Wat is de betekenis van chronologie (discipline)?

1990
2020-11-29
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

chronologie (discipline)

chronologie (discipline) - Vakgebied dat de tijd ordent in perioden of afdelingen en men gebeurtenissen plaatst in de volgorde waarin ze plaats hebben gevonden, ofwel op een bepaald tijdstip of binnen een bepaalde periode, ofwel met betrekking tot een vastgestelde tijdsvolgorde.