Wat is de betekenis van chronologie?

2024-06-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

chronologie

chronologie - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de wetenschap die zich bezig houdt met het rangschikken in de tijd van historische gebeurtenissen 2. opsomming van gebeurtenissen met de data ervan Woordherkomst met het voorvoegsel chrono- met het achtervoegsel -logie Synoniemen [1] tijdrekenkunde [2] tijdrekening ...

2024-06-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Chronologie

(kronologie) volgorde in de tijd; tijdrekenkunde

2024-06-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Chronologie

opeenvolging van gebeurtenissen in de tijd; iets chronologisch ordenen betekent de gegevens rangschikken naar hun gebeuren in de tijd.

2024-06-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

chronologie

tydrekenkunde.

2024-06-25
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Chronologie

tijdrekenkunde,

2024-06-25
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Chronologie

tijdrekenkunde, tijdrekening; chronologische volgorde.

2024-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Chronologie

(<Gr.), v. (-ën), 1. tijdrekenkunde; 2. opeenvolging der tijdsmomenten, verloop in de tijd van gebeurtenissen; — Chronologie der Vaderlandse Geschiedenis, boekje waarin de jaartallen, in volgorde, met de daarin voorgevallen belangrijke geschiedkundige gebeurtenissen zijn vermeld.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Chronologie

tijdrekenkunde. Men onderscheidt historische, mathematische en technische C. De historische C. (of chronografie) stelt zich ten doel betrouwbare gegevens te verschaffen omtrent de tijdstippen van historische gebeurtenissen. De mathematische C. tracht de regels der technische C. tot wiskundige formules te herleiden; haar grondlegger is Gauss* (1800)...