Wat is de betekenis van Chromosoom?

2021
2021-01-20
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Chromosoom

Een chromosoom is een begrip uit de biologie en bevat de erfelijke informatie van een individu. Het woord is afkomstig uit het Grieks en betekent letterlijk kleurlichaam (croma = kleir, soma = lichaam). In de kern van onze lichaamscellen bevinden zich chromosomen. Eén van de belangrijkste bestanddelen van chromosomen is Desoxyribo Nucleic Acid, bet...

Lees verder
2019
2021-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

chromosoom

chromosoom - Zelfstandignaamwoord 1. (biologie) staafachtig lichaampje in de celkern dat drager van erfelijke eigenschappen is Bij de mens hebben de lichaamscellen 23 paren chromosomen, te weten 22 paren autosomen en 1 paar geslachtschromosomen. Woordherkomst met het voorvoegsel c...

Lees verder
2018
2021-01-20
Nico M. van Straalen

Em. Professor of Animal Ecology

Chromosoom

Draadvormige cellulaire structuur bestaande uit DNA en (bij eukaryoten) een groot aantal eiwitten Bij eukaryote organismen (algen, schimmels, planten en dieren) is het erfelijk materiaal verdeeld over meerdere chromosomen, bij de mens 23. Deze zijn in elke cel in tweevoud aanwezig (de diploïde situatie), behalve in de geslachtscellen, deze zij...

Lees verder
2018
2021-01-20
Arbeidsgeneeskunde

Arbeidsgeneeskunde

Chromosoom

Chromosoom is een tweezijdig symmetrische staafjesvormige struktuur die opgebouwd is uit een eiwitskelet waarrond een DNA-keten is opgerold. Deze strukturen zijn enkel aanwezig tijdens de celdeling. Elk chromosoom bestaat uit 2 delen (chromatiden) die op 1 punt aan elkaar vastgehecht zijn (centromeer). Beide chromatiden bevatten identieke DNA-keten...

Lees verder
2018
2021-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

chromosoom

chromosoom - zelfstandig naamwoord uitspraak: chro-mo-soom 1. onderdeeltjes van je lichaamscellen met erfelijke informatie ♢ vrouwen hebben een chromosoom minder dan mannen Zelfstandig naamwoord: chro-mo-soom het chr...

Lees verder
2017
2021-01-20
Bijlesnetwerk

Bijlesnetwerk verzorgt bijles in heel Nederland

Chromosoom

Een chromosoom is drager van een stuk erfelijk materiaal (DNA) van een organisme. De mens heeft 2 sets van 23 chromosomen, waarbij 1 set afkomstig is van de vader en 1 set van de moeder. Een set van 23 chromosomen bestaat uit 22 autosomen - deze zijn voor mannen en vrouwen gelijk – en 1 set van geslachtschromosomen. De geslachtschromosomen zijn ver...

Lees verder
2010
2021-01-20
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

chromosoom

Een dunne, langgerekte draad in de celkern van mens, dier en plant met daarin erfelijk materiaal (DNA) (uitspraak: groo-moo-SOOM). Alle levende wezens bestaan uit miljarden cellen. Elke cel heeft een kern, zoals de pit in een kers. In de kern zitten de chromosomen. Ze zijn te klein om met een microscoop te zien. In chromosomen zit het erfelijke ma...

Lees verder
2004
2021-01-20
Medische Basiskennis

Begrippenlijst Medische Basiskennis

Chromosoom

Staafvormige structuur in de delende cel waarop zich de genen bevinden. De staaf is opgebouwd uit een gevouwen draad van DNA. Buiten de delingsfase van de cel is de DNA-draad als een onontwarbare kluwen opgeborgen in de celkern en zijn de chromosomen dus niet zichtbaar onder een lichtmicroscoop.

2001
2021-01-20
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Chromosoom

De mens heeft er al zo weinig. Minder dan een schaap, een cavia, een aardbei, een kip of een garnaal. En één chromosoompje maakt een groot verschil. Eén op de zesenveertig chromosomen maakt de mens vrouwelijk dan wel mannelijk. Over niets is meer geschreven, niets heeft tot meer handelen aangezet dan wat dit ene chromosoom tewe...

Lees verder
1993
2021-01-20
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Chromosoom

deel van de celkern; drager van erfelijke eigenschappen

1984
2021-01-20
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

chromosoom

microscopisch klein, min of meer staafvormig lichaampje, dat in de kernen van de cellen van plant, dier en mens voorkomt. De chromosomen zijn dragers van genen, waarin de erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd. Van soort tot soort verschillen de aantallen chromosomen zeer sterk: van twee bij de spoelworm Ascaris univalens tot 1260 bij de varen Oph...

Lees verder
1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

chromosoom

o. (-omen), (ook: kerulis), min of meer staafvormig, kleurloos lichaampje, voorkomend in de kernen van de cellen van plant, dier en mens. (e)Chromosomen zijn microscopisch kleine lichaampjes met een voor de plant of diersoort kenmerkend aantal, vorm en grootte. In het ruststadium van de kern zijn zij als dunne draden aanwezig en, na kleuring, als e...

Lees verder
1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Chromosoom

(<Gr.), o. (...somen), naam van zekere staafachtige lichaampjes in de celkernen die vooral bij de deling een belangrijke rol spelen.