2019-11-16

Chromosoom

Een chromosoom is een begrip uit de biologie en bevat de erfelijke informatie van een individu. Het woord is afkomstig uit het Grieks en betekent letterlijk kleurlichaam (croma = kleir, soma = lichaam). In de kern van onze lichaamscellen bevinden zich chromosomen. Eén van de belangrijkste bestanddelen van chromosomen is Desoxyribo Nucleic Acid, beter bekend als desoxyribonucleïnezuur of DNA. Chromosomen bevatten genen, die dragers zijn van belangrijke erfelijke informatie van een individu. Dez...

2019-11-16

Chromosoom

Een chromosoom is drager van een stuk erfelijk materiaal (DNA) van een organisme. De mens heeft 2 sets van 23 chromosomen, waarbij 1 set afkomstig is van de vader en 1 set van de moeder. Een set van 23 chromosomen bestaat uit 22 autosomen - deze zijn voor mannen en vrouwen gelijk – en 1 set van geslachtschromosomen. De geslachtschromosomen zijn verschillend tussen mannen en vrouwen en bepalen het geslacht. Een man heeft 1 X-chromosoom en 1 Y-chromosoom, een vrouw 2 X-chromosomen. Doordat d...

2019-11-16

Chromosoom

Draadvormige cellulaire structuur bestaande uit DNA en (bij eukaryoten) een groot aantal eiwitten Bij eukaryote organismen (algen, schimmels, planten en dieren) is het erfelijk materiaal verdeeld over meerdere chromosomen, bij de mens 23. Deze zijn in elke cel in tweevoud aanwezig (de diploïde situatie), behalve in de geslachtscellen, deze zijn haploïd. Ook hebben bij veel dieren de mannen een chromosoom dat verschilt van vrouwen; dit is het geslachtschromosoom (bij de mens: vrouw XX e...

2019-11-16

chromosoom

Een dunne, langgerekte draad in de celkern van mens, dier en plant met daarin erfelijk materiaal (DNA) (uitspraak: groo-moo-SOOM). Alle levende wezens bestaan uit miljarden cellen. Elke cel heeft een kern, zoals de pit in een kers. In de kern zitten de chromosomen. Ze zijn te klein om met een microscoop te zien. In chromosomen zit het erfelijke materiaal (genen). De genen sturen de groei en ontwikkeling van het kind in de buik van de moeder. Zij bepalen na de geboorte allerlei levensprocessen z...

2019-11-16

Chromosoom

Staafvormige structuur in de delende cel waarop zich de genen bevinden. De staaf is opgebouwd uit een gevouwen draad van DNA. Buiten de delingsfase van de cel is de DNA-draad als een onontwarbare kluwen opgeborgen in de celkern en zijn de chromosomen dus niet zichtbaar onder een lichtmicroscoop.

2019-11-16

Chromosoom

Chromosoom is een tweezijdig symmetrische staafjesvormige struktuur die opgebouwd is uit een eiwitskelet waarrond een DNA-keten is opgerold. Deze strukturen zijn enkel aanwezig tijdens de celdeling. Elk chromosoom bestaat uit 2 delen (chromatiden) die op 1 punt aan elkaar vastgehecht zijn (centromeer). Beide chromatiden bevatten identieke DNA-ketens. De mens bezit 46 chromosomen en omvatten het geheel van erfelijk materiaal.

2019-11-16

chromosoom

chromosoom - Zelfstandignaamwoord 1. (biologie) staafachtig lichaampje in de celkern dat drager van erfelijke eigenschappen is Bij de mens hebben de lichaamscellen 23 paren chromosomen, te weten 22 paren autosomen en 1 paar geslachtschromosomen. Woordherkomst met het voorvoegsel chromo- en met het achtervoegsel -soom

2019-11-16

chromosoom

chromosoom - zelfstandig naamwoord uitspraak: chro-mo-soom 1. onderdeeltjes van je lichaamscellen met erfelijke informatie ♢ vrouwen hebben een chromosoom minder dan mannen Zelfstandig naamwoord: chro-mo-soom het chromosoom de chromosomen

2019-11-16

chromosoom

chromosoom, - o. (-omen), (ook: kerulis), min of meer staafvormig, kleurloos lichaampje, voorkomend in de kernen van de cellen van plant, dier en mens. (e)Chromosomen zijn microscopisch kleine lichaampjes met een voor de plant of diersoort kenmerkend aantal, vorm en grootte. In het ruststadium van de kern zijn zij als dunne draden aanwezig en, na kleuring, als een diffuus chromatinenetwerk zichtbaar. Door spiraalsgewijze verdichting krijgen de draden tijdens de kerndeling (mitose en meiose) hun...