Wat is de betekenis van Christoph martin wieland?

2024-02-21
Lexicon Internationale auteurs

Josien Moerman (1985)

Christoph martin wieland

(1733-1813) Duits schrijver, vertegenwoordiger van de verlichting. Hij gaf zijn ideeën weer in het door hem zelf opgerichte 'Die Teutsche Merkur'. In zijn toneelstuk Lady Johanna Gray 1758 introduceerde W. het uit Engeland afkomstige blanke vers en hij legde mat Der Sieg der Natur über die tichwärmerey oder Die Abentheuer d...

2024-02-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Christoph Martin WIELAND

Duits dichter (Oberholzheim, bij Biberach, 5 Sept. 1733 - Weimar 20 Jan. 1813), studeerde sinds 1750 te Tübingen in de rechten, maar wijdde zich meer aan de dichtkunst. Zijn werken uit die tijd doen hem kennen als een hartstochtelijk vereerder van Klopstock. Door een verblijf te Zürich, op uitnodiging van Bodmer, geraakte hij onder diens...

2024-02-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Christoph martin wieland

duitsch dichter en schrijver, geb. te Oberholzheim, 1733, overl. te Weimar, 1813, was de zoon van een predikant, gaf zich in den aanvang over aan piëtisme en ontstak in ideale liefde voor een familielid van hem, Sophie von Gutermann. Onder den invloed van deze gevoelens, dichtte hij liederen op de natuur, een heldendicht Ilermann en sch...

2024-02-21
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Christoph Martin Wieland

beroemd duitsch dichter en schrijver, geb. 1733 te Oberholtzheim bij Biberach, sedert 1769 professor der philosophie, werd 1772 leermeester der prinsen te Weimar, waar hij op vertrouwelijken voet omging met Göthe, Herder, Schiller, enz., en waar hij 20 Jan. 1813 stierf. Van de complete editiën van W.’s werken noemen wij die te Stutt...