Wat is de betekenis van Christian neubauer?

1908
2023-03-20
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Christian neubauer

duitsch geleerde, 17de eeuw, overl. 1672, was hoogl. in de griekschè en hebreeuwsche taal te Erfurt, schreef een Lexicon latino-germanicae (later vermeerderd uitgeg. door Hertzius), enz.