Wat is de betekenis van Christelijke volkspartij (cvp)?

2023-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Christelijke volkspartij (cvp)

Belg. politieke partij. Begin 1980 brachten de communautaire spanningen ook tegenstellingen binnen de CVP aan het licht. Het ging daarbij m.n. om de garanties die de Brusselse Vlamingen in de nieuwe staatsstructuur zouden krijgen. De partij achtte de regeringswaarborgen op dit punt bij herhaling onvoldoende, en de verhouding tussen partijvoorzitter...