Wat is de betekenis van Christelijke jaartelling?

1933
2022-12-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Christelijke jaartelling

Christelijke jaartelling - of Christelijke tijdrekening, ➝ Tijdrekening.