Wat is de betekenis van Christelijk-sociaal?

1994
2021-04-20
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Christelijk-sociaal

Christelijk-sociaal, begrip behorend tot de maatschappelijke richting die streeft naar hervorming van de kapitalistische maatschappij tot een samenleving naar christelijk beginsel, dat wil zeggen op de grondslag van de eenheid van de mensen in Jezus Christus. De christelijk-sociale richting kwam in het midden van de 19e eeuw in de meeste West- en M...

Lees verder
1973
2021-04-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

christelijk-sociaal

bn., behorend tot de maatschappelijke richting die streeft naar hervorming van de zgn. kapitalistische maatschappij tot een samenleving naar christelijk beginsel, d.i. op grondslag van de eenheid der mensen in Christus. ⓔ De christelijk-sociale richting kwam midden 19e eeuw in bijna de meeste Westen Middeneuropese landen op. Het christelijk-sociale...

Lees verder
1949
2021-04-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Christelijk-sociaal

noemt men de zowel in Protestantse als R.K. kring voorkomende actie, die streeft naar maatschappelijke voorwaarden, in het bijzonder onder de arbeidende stand, welke in overeenstemming zijn met de Christelijke beginselen. Deze Chr.-soc. actie ontstond gedurende de vorige eeuw in bijna alle West-Europese landen en heeft zich vaak politiek georganise...

Lees verder