Wat is de betekenis van chose?

2023-12-12
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

chose

(1950) (< Fr.) aangelegenheid, zaak. Ook: sjoos. • En ik heb jullie laten lopen. Dat is de hele sjoos. (Jan Mens: Er wacht een haven. 1950) • Werken op onrust en hitsigheid, dat is de hele sjoos! (stripverhaal van Marten Toonder in de Telegraaf, 10/10/1964)

2023-12-12
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Chose

[Fr., van Lat. causa, z.a.] ding, zaak, aangelegenheid, kwestie; de hele -, de hele troep.


Direct alle 15 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-12
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Chose

zaak; kwestie

2023-12-12
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Chose

ding, zaak; c’est une autre chose : dat is wat anders

2023-12-12
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Chose

I. ding, zaak; c’est autre chose, dat is wat anders; chose étonnante!, het moge verbazing wekken; chose étrange!, het moge vreemd lijken, maar; c’est chose étrange, ’t is vreemd, ’t is iets vreemds; c'est chose faite, de zaak is in orde; ’t is nu een voldongen feit; ce n'est pas grand...

2023-12-12
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Chose

V.T. v. choose.

2023-12-12
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Chose

geschiedenis, affaire.

2023-12-12
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Chose

(Fr.), zaak; alleen in bepaalde verbindingen: dat is de hele chose ; de chose is ... ; is dat de chose l

2023-12-12
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

chose

(Fr.) v. zaak, ding; grap; ~ jugée, uitgemaakte zaak; Monsieur ~, Dinges; Madame ~, mevrouw hoe heet ze ook?

2023-12-12
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

chose

[Fr.], v., zaak, kwestie: dat is de hele —.

2023-12-12
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

chose

chose - v., ding, zaak; „c’est une autre chose” : dat is wat anders.

2023-12-12
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Chose

fr. ding, zaak. Chose jugée, hetzelfde als lat res judicata, een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

2023-12-12
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Chose

zaak, ding.

2023-12-12
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Chose

vr. Fr., ding; Chose Dinges.

2023-12-12
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

chose

chose - v. (choses), zaak, ding; grap, klucht