Wat is de betekenis van Check digit?

1988
2021-01-23
Klein hotelvademecum

Klein hotelvademecum

Check digit

Proef- of controlegetal in de kassa om de juistheid van ingetoetste cijfers te testen.

1985
2021-01-23
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Check digit

Controlecijfer (1) Een cijfer, dat voor controledoeleinden wordt gebruikt. (2) Een cijfer van een controlesleutel.

Lees verder