Wat is de betekenis van Châteaux Haut-Bages Libéral?

1997
2021-03-05
Hubrecht Duijker

Bordeaux: wijnatlas en encyclopedie (1997)

Châteaux Haut-Bages Libéral

Naar de wijnmakelaarsfamilie Libéral genoemd domein dat in 1960 werd overgenomen door de familie Cruse. De bezitting verkeerde toen in verwaarloosde staat. De Cruses besteedden veel geld en energie aan een complete renovatie, en bouwden ook een moderne cuvier. Nieuwe eigenaars dienden zich aan in 1983: de groep Bernhard Taillan en de bank Paribas....

Lees verder