Wat is de betekenis van Chasles (Michel)?

1933
2021-04-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Chasles (michel)

Chasles (michel) - Fransch wiskundige; * 15 Nov. 1793 te Epemon, ♱ 18 Dec. 1880 te Parijs. Kwam na 1837 als wiskundige op den voorgrond, werd in 1846 hoogleeraar aan de Sorbonne. C. hield zich bezig met historische onderzoekingen, met de meetkunde van het aantal en met de projectieve meetkunde. Bekend is het correspondentie-beginsel van C., dat zeg...

Lees verder
1916
2021-04-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Chasles (Michel)

Chasles (Michel), 1793—1880, Fransch wiskundige, die tevens de geschiedenis der wiskunde beoefende (Aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes en géométrie, Paris, 1837). Zijne onderzoekingen betreffen vooral de projectieve* meetkunde en zijn neergelegd in zijn werken : Traité de géométrie supérieure (Bruxelles, 1852) en Trait...

Lees verder