Wat is de betekenis van Charites?

2017
2021-09-22
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Charites

Charites - Goddelijke wezens, verpersoonlijking van schoonheid en gratie. Zij waren dochters van Zeus, en werden vooral vereerd in Athene, Sparta en Orchomenos. Hen waren de lentebloemen toegewijd. Zij hielden veel van zang, dans en dichtkunst, die zij ook ten beste gaven op het huwelijk van Peleus en Thetis. Na Hesiodes was er slechts van drie Cha...

Lees verder
2017
2021-09-22
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Charites

Charites (Lat. gratiae, de Gratiën). Oorspronkelijk hebben ze geen vast aantal, maar meestal worden ze als drietal voorgesteld. Hesiodos identificeert hen in de Theogoneia als dochters van Zeus en Eurynome (een dochter van Okeanos) en noemt hun namen: Aglaia (schittering), Euphrosyne (vreugde) en Thaleia of Thalia (bloei). Evenals de Muzen, Nimfen...

Lees verder
1973
2021-09-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Charites

[Gr. charis, liefelijkheid], in de Griekse mythologie de liefelijke, zegenrijke godinnen. Sedert Hesiodos waren er drie godinnen, schenksters van bevalligheid en vreugde. Zij bevonden zich in het gevolg van Afrodite, ook wel van Apolloon en Hermes.Oorspronkelijk waren het schenksters van vruchtbaarheid. Zij waren verwant aan Horen, Muzen en Nymfen...

Lees verder
1950
2021-09-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Charites

(Gr.), v. mv., de Gratiën.

1949
2021-09-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Charites

(Gr.: bevalligheden), de drie dochters van Zeus: Aglaïa (glans), Euphrosyne (blijmoedigheid), Thalia (bloeiend geluk). Bij de Romeinen de drie Gratiën.

1948
2021-09-22
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Charites

(Gr.) mv. (v. charis), gratiën.

1933
2021-09-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Charites

Charites - (Gr. myth.), de drie Bevalligheden, de godinnen van vreugde en bevalligheid, dochters van Zeus, nl. Euphrosyne (blijmoedigheid), Aglaea (feestelijke luister) en Thalia (bloeiend geluk); de Romeinsche Gratiën. Zij waren bevriend met de Muzen en bewoonden den Olympus. Dichters en kunstenaars stonden zij bij. Veel kunstenaars hebben af...

Lees verder