Wat is de betekenis van Charismatisch gezag (Weber)?

2007
2021-03-05
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Charismatisch gezag (Weber)

Gezag waarvan de legitimiteit berust op geloof in buitengewone eigenschappen die aan een leider persoonlijk worden toegeschreven.