2020-01-29

C. f. (cost, freight)

C. f. (cost, freight) - De verkooper neemt de vracht en de onkosten voor zijn rekening.

2019-03-13

Cost and freight

Cost and freight - kosten en vracht.

2019-07-11

freight

freight, - vracht.

2019-03-13

Cost

Cost - kosten; in de clausule: cost, insurance (verzekering), freight (vracht).

2019-03-13

C. F. I

C. F. I - cost, freight and insurance.

2019-03-13

F. C

F. C - fin courant, einde der loopende maand bij Fransche effectennoteeringen.

2017-03-27

cost, insurance and freight

cost, insurance and freight - Engelse transportterm: de prijs van het product inclusief de kosten (zoals verpakking, verzekering en transport) tot in de haven van eindbestemming. Afkorting: cif.

2019-04-23

C. f

C. f - Als caf, behalve dat de assurantie niet in den prijs berekend is.

2019-03-13

Freight

Freight - (Eng.) vracht.

2019-03-13

C. i. f. i. c

C. i. f. i. c - verkorting voor: cost (kosten), insurance (verzekering), freight (vracht), interest (rente), commission (commissie). Zie c. i. f.

2019-07-09

C. i. f

C. i. f., - (handelsterm), het Eng.:„cost, insurance, freight”, wil zeggen dat onkosten, verzekeringspremie en vracht in den prijs zijn begrepen.

2019-03-13

C. i. f

C. i. f - (cost, insurance, freight) : uitdrukking, voorkomende op facturen, beteekent, dat de verkooper der goederen deze geheel vrij van vracht, assurantie en onkosten aan de haven van bestemming levert.

2019-09-20

C. F

= cantus firma, z.a.

2019-02-21

F. C. duytsch

F. C. Duytsch. Leefde en werkte omstreeks 1785-1795. Etser en graveur. Kramm; Scheen; Thieme-Becker; Waller; Wurzbach.

2019-04-30

SIERIG, F. C

SIERIG, F. C - Geb. 12 Maart 1893 te Den Haag. Overl. 19 October 1925 te Den Haag. Gaf teekenles.

2019-01-24

Gronemeijer (C. F.)

Gronemeijer (C. F.) - geb. 1838, Ned. Herv. Pred. te Sleeuwijk 1863, Gaast 1867, Apeldoorn 1868, Amsterdam 1888, emeritus 1908. Secretaris van het Ned. Bijbelgenootschap. Schreef: Pastorale onderonsjes (18911, 19102); Gedenkboek van het Ned. Bijbelgenootschap (1914); Jakobus Isaak Doedes, 1817-1897, Stemmen voor Waarheid en Vr. 54 (1917), 891 v.

2019-03-13

Freight prepaid

Freight prepaid - (Eng.) zie: Franco vracht.

2019-01-17

Accum (F. C.)

Accum (F. C.), maakt er in 1815 voor het eerst opmerkzaam op, dat bij het vervaardigen van lichtgas soms ammoniak in den vorm van salmiak gewonnen wordt.

2019-01-17

Sander (F. C.)

Sander (F. C.) - 1847-1921, beroemd bloemist, vooral voor den invoer van nieuwe planten, die in zijn groote kweekerijen te St. Albans bij Londen en te Brugge werden voortgekweekt of door veiling verspreid. Verscheidene jaren deed hij 4 maal’s weeks Orchideeën veilen. Hij had gelijktijdig tot 23 reizigers. Vele planten zijn naar hem genoemd, o. a. Dracaena Sanderiana, Nicotiana Sanderiana, Vanda Sanderiana. Hij gaf verschillende werken uit, o. a. het prachtwerk over Orchideeën: Reichenbachia....

2019-07-09

Cif of C. i. f

Cif of C. i. f. - (uit: ,,cost, insurance, freight); met inbegrip van onkosten, assurantie en vracht.