2019-09-17

C. f. (cost, freight)

C. f. (cost, freight) - De verkooper neemt de vracht en de onkosten voor zijn rekening.