Wat is de betekenis van Cerynitische hinde?

1933
2020-11-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Cerynitische hinde

Cerynitische hinde - (Gr. myth.), vlugge hinde met gouden gewei en koperen pooten, aan de godin der jacht gewijd. Eurystheus zond Heracles uit om het levend te vangen, hetgeen hem na langen tijd gelukte.

Gerelateerde zoekopdrachten