Wat is de betekenis van Centripetale kracht?

2024-02-28
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Centripetale kracht

middelpuntzoekende kracht.

2024-02-28
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

CENTRIPETALE KRACHT

(of middelpuntzoekende kracht) is de kracht die op een lichaam moet werken, opdat dit met eenparige snelheid een cirkel kan beschrijven. Zij is gelijk aan massa X (snelheid)2:straal van de cirkel.

2024-02-28
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Centripetale kracht

→ Centrifugale kr.

2024-02-28
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Centripetale kracht

Centripetale kracht - → Middelpuntzoekende kracht.

Wil je toegang tot alle 7 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-28
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Centripetale kracht

de „middelpuntzoekende” kracht, tegengesteld aan en even groot als de middelpuntvliedende; zij tracht een lichaam, dat om een punt draait, daartoe te doen naderen. Centripetale zenuwen, zenuwen, die prikkels van de peripherie naar het centrale zenuwstelsel voeren, de zintuigs- en gevoelszenuwen (afferente zenuwen).

2024-02-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Centripetale kracht

middelpuntzoekende kracht of normale kracht; bij een kromlijnige beweging dat deel van de kracht dat loodrecht op de bewegingsrichting staat, waardoor de baan zich kromt. Als eenvoudigste geval kan gelden een deeltje P dat een eenparige cirkelbeweging beschrijft, b.v. een steen die, vastgebonden aan het uiteinde van een touw, rondgeslingerd wordt....

2024-02-28
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Centripetale kracht

Centripetale kracht - middelpunt-zoekende klacht, eene der krachten, die op een stoffelijk punt werken bij het doorloopen eener kromlijnige baan*. Ze is gericht loodrecht op de richting der beweging* naar het kromtemiddelpunt*, de grootte er van is m.v.2 ----, R waarin m de massa*is van het stoffelijk punt, v zijne snelheid*, R de kromtestraal* der...