Wat is de betekenis van Centrale Raad voor de Milieuhygiëne?

2023-12-11
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

Centrale Raad voor de Milieuhygiëne

(CRMH), raad van advies voor de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer inzake onderwerpen die behoren tot diens taken op het terrein van de milieuhygiëne. Als zodanig is de CRMH sinds 1981 de opvolger van de Voorlopige Centrale Raad voor de Milieuhygiëne (VCRMH), die in 1974 in het leven geroepen was. De CRMH...

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Centrale raad voor de milieuhygiëne

(CRMH, raad van advies voor de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer inzake onderwerpen die behoren tot diens taken op het terrein van de milieuhygiëne. Als zodanig is de CRMH sinds 1981 de opvolger van de Voorlopige Centrale Raad voor de Milieuhygiëne (VCRMH), die in 1974 in het leven geroepen was. De CRMH h...