Wat is de betekenis van Centraal Bureau voor de Statistiek?

2023-09-25
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een instantie die alles op het gebied van statistiek in Nederland verzameld. Het CBS is in 1899 opgericht en heeft als belangrijkste taak samenhangende statistische informatie publiceren. Het CBS publiceert op allerlei terreinen statistische gegevens. Dit alles ten behoeve van de overheid, wetenschap,...

2023-09-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Centraal Bureau voor de Statistiek

centraal|Centraal bureau|Bureau voor de statistiek|Statistiek - Eigennaam 1. de instantie in Nederland waar de verzameling, bewerking en publicatie van de statistieken ten behoeve van overheid, wetenschap en bedrijfsleven zijn gecentraliseerd. Oproepkrachten en invalkrachten verdienen gemiddeld slechts een...

Direct toegang tot alle 9 resultaten over Centraal Bureau voor de Statistiek?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Vastgoedmanagement

Willem G. Keeris (2018-2019)

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek is de benaming van het Economische Zaken-overheidsorgaan, dat gericht is op en belast is met het verzamelen en analyseren van data op een zeer breed terrein aan economische ontwikkelingen binnen de Nederlandse gemeenschap, zowel als het opstellen van daaraan te ontlenen publiek toegankelijke statistische informati...

2023-09-25
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek - In 1899 door de Nederlandse overheid opgerichte organisatie die statistische gegevens over de economie en de samenleving verzamelt en bewerkt. Het CBS heeft een aantal aandelen- en obligatie-indices (zowel koers- als herbeleggingsindices) samengesteld die dagelijks worden berekend.

2023-09-25
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Centraal Bureau voor de Statistiek

C.B.S., een in Den Haag gevestigd instituut, in 1899 opgericht, waar het merendeel der landelijke statistische gegevens op demografisch, sociaal-economisch en cultureel terrein verzameld, bestudeerd, geordend en gepubliceerd worden.

2023-09-25
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Centraal bureau voor de statistiek

Dit bureau werd opgericht in 1899 en is belast met het verzamelen, bewerken en publiceren van statistisch materiaal. Het staat ten dienste van overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Tot de belangrijkste uitgaven van het C.B.S. behoren de Jaarcijfers voor Nederland, met statistieken over alle onderwerpen, waarmee het C.B.S. zich bezig houdt. In bekn...

2023-09-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Centraal Bureau voor de Statistiek

in Ned. opgericht 1899, belast met verzameling, bewerking en publicatie van de statistiek. Alle van Rijkswege gehouden statistieken zijn hierbij gecentraliseerd, behalve die van Landbouw, Posterijen en Rijksverzekeringsbank; gevestigd in Leidschendam.

2023-09-25
Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

2023-09-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Centraal bureau voor de statistiek

(CBS), Ned. instelling, gevestigd te Voorburg en Heerlen, opgericht bij KB van 9.1.1899, ressorterend onder het Ministerie van Economische Zaken. Onder toezicht van de Centrale Commissie voor de Statistiek verzamelt, bewerkt en publiceert het CBS gegevens ten behoeve van overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Het CBS kan ingevolge de wet (b.v.Wet E...