Wat is de betekenis van centi-?

2019
2021-05-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

centi-

centi- - Voorvoegsel 1. (natuurkunde) een vermenigvuldigingsfactor van eenhonderdste|één honderdste, 10-2, weergegeven met symbool c Een schilderij van 40 bij 60 centimeter. Woordherkomst Afgeleid van het Latijnse centum honderd Antoniemen hecto-

Lees verder
1994
2021-05-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Centi-

afk. c- [v. Lat. centesimus = honderdste] voorvoegsel dat 0,01 (10-2) deel van de daarachter staande eenheid aangeeft; bijv.: centimeter (cm), centigram (cg), centiliter (cl), centiare (ca), kubieke centimeter (ccm of - onjuist - cc).

1981
2021-05-16
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Centi-

voorvoegsel bij wetenschappelijke eenheden: één honderdste deel, afgekort: c, b.v. centimeter, centiliter.

1973
2021-05-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

centi-

centi- - [Lat.], voorvoegsel dat een honderdste van de erop volgende eenheid aangeeft.

1954
2021-05-16
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Centi-

Lat. voorvoegsel dat óf 100 óf 1/100 betekent.

1949
2021-05-16
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Centi-

(Lat. cénti= honderd-, honderdvoudig; céntum = honderd) Eerste lid in samenstellingen met namen van eenheden ter aanduiding van honderdste delen van deze eenheden; b.v. centimeter. Lat. centimeter betekent: honderd metra (= versmaten) bevattend.

1939
2021-05-16
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Centi-

(< Lat. centum = honderd). Voorvoegsel bij maten ter aanduiding van een honderdste deel.