Wat is de betekenis van Census-Reports?

1933
2022-05-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Census-Reports

Census-Reports - de verslagen van de tienjaarlijksche volkstellingen in Engelsch sprekende landen; vooral voor Britsch-Indië zeer belangrijke bron van studie.