Synoniemen van Cement

2020-02-29

Cement

Cement is een stevig bindmiddel dat voornamelijk bestaat uit kalksteen. Het wordt veelal gebruikt in de bouw, waar het de basis vormt voor beton en mortel. Naast het hoofdbestanddeel kalksteen bestaat cement ook uit kleine hoeveelheden andere materialen, waaronder klei. Dit wordt op hoge temperatuur verhit (sintering), waardoor een harde substantie ontstaat die “klinker” wordt genoemd. De klinker vormt in feite het cement in harde vorm: het is een brok dat uit kalksteen en klei besta...

2020-02-29

Cement

Cement - erwtensoep of snert. Derde waak derde stuurman. Dichtvaren vertrouwen. Op mij kun je dichtvaren. Dokstukkie slangterm voor lieveling. Ook in soldatenjargon. Doodstroom plaats waar geen handel of bedrijvigheid is. ​

2020-02-29

cement

Cement is een materiaal dat gebruikt wordt bij het bouwen; zeer fijn grijs/groen poeder, een bindmiddel (1) van mergel, leem en ijzerhoudende toeslag; vermengd met water zal cement uitharden; in een bepaalde verhouding wordt zand en/of grind toegevoegd, men spreekt respesctievelijk van specie of beton; specie wordt gebruikt bij het metselen.

2020-02-29

cement

cement - zelfstandig naamwoord uitspraak: ce-ment 1. middel om stenen aan elkaar vast te maken ♢ in de bouw gebruikt men cement bij het metselen Zelfstandig naamwoord: ce-ment de of het cement

2020-02-29

cement

cement - Zelfstandignaamwoord 1. (bouwkunde) een bouwmateriaal bestaande uit kalk, zand en grind Het cement was in de truck hard geworden. Het bindmiddel voor dit zogeheten brikkenbeton was geen cement, maar een mengsel van kalk en tras, gemalen tufsteen uit de Eifel. Het werd al in de Romeinse tijd gebruikt, onder andere voor de koepel van het Pantheon. 2. een vulstof voor onder andere...

2020-02-29

Cement

Cement wordt verkregen uit sommige soorten van oude vulkanische uitwerpselen of bezinkselen, die de eigenschap bezitten, dat zij daarmede verbonden kalkmortel in de lucht of in het water snel doen verharden, weshalve zij tot het bouwen van waterwerken zeer te pas komen en om die reden ook met den naam van hydraulischen of watermortel worden bestempeld. Intusschen gebruikt men ook cement boven den waterspiegel, vooral tot het bepleisteren van muren aan de buitenzijde. Men heeft natuurlijk en kuns...

2020-02-29

Cement

Cement - van Lat. caementum, van „caedere”, houwen, daar de Romeinen als cement gehouwen tufsteen gebruikten. De naam is overgedragen eerst op alle poedervormige stoffen, die, evenals deze tuffen, puzzolaan*, als hydraulische toeslag bij vette kalk voor de bereiding van mortel kunnen dienen, zooals tras*, santorin* en de in navolging daarvan kunstmatig bereide producten romancement* en portlandcement* welke alle het water, waarmede zij tot brij worden aangemaakt, chemisch binden en daardoor...

2020-02-29

Cement

Cement - May, P., Die bayerische Zementindustrie. Leipzig, Deichert. M 2.40.

2020-02-29

Cement

CEMENT, o. poedervormige stof, als metselspecie of als pleister gebruikt, die in het water en de lucht snel steenhard wordt; ook dienende om verschillende voorwerpen van kunst te vervaardigen; — natuurlijk cement, tot poeder gemalen vulkanische gesteenten die met kalk of water vermengd worden; — kunstmatig- of kunstcement, verkregen door het branden en fijnmalen van innige verbindingen van kalk en kleiachtige stoffen; — hydraulisch cement, cement dat onder water snel hard wordt, bij waterw...

2020-02-29

cement

cement - [Fr., Lat. caementum, hardsteen, gehouwen natuursteen om te metselen], m./o., 1. ben. voor verschillende stoffen die een snel verhardend bindmiddel voor bouwwerken(mortel) opleveren; 2. (fig. in dichterlijke taal) bindmiddel, verbindende kracht: geloof is het — van de Kerk; 3. kit, lijm- of bindmiddel; stof die op cement (1) lijkt, o.a. gebruikt om holle kiezen te vullen; 4. de beenachtige laag om de wortels der tanden; 5. stof waarmee men een metaal laat gloeien ten einde bep...

2020-02-29

Cement

is de grondstof voor een bepaalde metselspecie, die tegenwoordig veel gebruikt wordt, vooral in vermenging met zand en kiezel', dit mengsel heet dan beton. Cement verkrijgt men uit kalksteen en mergellagen, na een bewerking, die bestaat uit verhitten en fijnmalen. Het wordt veelal vermengd met klei en nevenproducten uit hoogovens (zgn. slakken) en heet dan al naar gelang van de bijmengselen: portlandcement, ijzerportland-cement, hoogovencement of slakkencement.

2020-02-29

Cement

Cement - 1° (Ossea substantia) het beenweefsel, dat bij mensch en zoogdieren als een dunne overtrek den tandwortel omgeeft en de holten tusschen de ➝ emaillelijsten opvult. 2° In de techniek verstaat men onder cement een bindmiddel voor ➝ mortels, bestaande uit een mengsel van kiezelzure aluinaarde, ijzeroxyde en kalk, dat door de inwerking van water verhardt. Men onderscheidt natuurlijke en kunstmatige cementen, de laatste, over het algemeen, als portlandcement (P.C.) aangeduid. De...

2020-02-29

cement

cement - o., uit kalk en leem saamgesteld bindmiddel; mortel.

2020-02-29

cement

o. 1 hydraulisch bindmiddel, dat onder toevoeging van water verhardt; gebruikt in mortels, beton, enz.; 2 stamppot v. bruine bonen.

2020-02-29

cement

cement, beenachtig weefsel dat de tandwortel met de binnenkant van de tandkas verbindt.