Wat is de betekenis van Cedel?

2003
2021-06-18
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

Cedel

Cedel - Afkorting van Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières. Door groep van banken opgerichte settlementorganisatie om internationale obligatietransacties af te wikkelen. In 1999 gefuseerd met Deutsche Börse Clearing tot Clearstream. Sinds 2002 geheel in handen van Deutsche Börse. Zie ook Clearstream en Euroclear.

1952
2021-06-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Cedel

s., sater, sedel (de & it).

1950
2021-06-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Cedel

CEEL (<Fr.), v. (cedels, cedelen en celen), schriftelijke kennis- of lastgeving, bewijsstuk ; — rekening of declaratie ; — geleibiljet ; — bewijs aan toonder van opslag van goederen in pakhuizen van derden (van vemen, in entrepôts) ; — (in de termijnhandel) stuk waarbij iem. zich verbindt, zekere hoeveelheid ener wa...

Lees verder
1948
2021-06-18
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

cedel

Ceel, v. briefje, lijst; (ook:) bewijsstuk (bv. doodceel, bewijs van overlijden) ; huurcontract.

1910
2021-06-18
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Cedel

Cedel - ook: Cedul, Ceel; contract, een acte, een bewijs van opslag. Men spreekt van een huurceel, huurcontract, een reederscedule, een koffieceel. Zoo beteekent het laatste, het bewijs, dat de genoemde hoeveelheid koffie in het in de ceel vermelde pakhuis of entrepôt voorhanden is.

1898
2021-06-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Cedel

CEDEL en CEEL, v. (cedels, cedelen en ceelen), schriftelijke kennis- of lastgeving; — rekening of declaratie; — geleibiljet; — bewijs aan toonder van opslag van goederen in pakhuizen van derden (van veemen, in entrepots); — (in den termijnhandel) stuk waarbij iem. zich verbindt, zekere hoeveelheid eener waar op een bepaal...

Lees verder
1864
2021-06-18
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

cedel

cedel - cedul, v. (cedellen), lijst; huurcedel, huurceel, huurkontrakt