Wat is de betekenis van Caustica?

1954
2021-04-17
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Caustica

bijtende stoffen, zie aldaar.

1949
2021-04-17
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Caustica

(Lat.; Gr. kaustikós = brandbaar; kaein = branden). Brandlijn bij holle spiegels of lenzen; eig. omhullende van de teruggekaatste of gebroken lichtstralen als een evenwijdige bundel op spiegel of lens valt. In het eerste geval spreekt men ook van catacaustica (cata= Gr. kata = neer-, tegen); in het tweede geval van diacaustica (dia= Gr. Sik...

Lees verder
1939
2021-04-17
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Caustica

(< Gr. = branden). Omhullende van de lichtstralen, die door terugkaatsing of breking aan een gegeven als spiegel gedachte kromme lijn uit een enkelvoudig oneindig stelsel lichtstralen ontstaan. Men onderscheidt ze ze wel als katacaustica in het eerste geval ( < Gr. = langs) en diacaustica in het tweede ( < Gr. = doorheen).

Lees verder
1933
2021-04-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Caustica

Caustica - 1° (natuurk.) ➝ Brandlijn. 2° (Geneesk.) Bijtende middelen, zijn geneesmiddelen, die dienen om ziek weefsel te vernietigen.

Lees verder
1916
2021-04-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Caustica

Caustica - zijn middelen, wier aanwending den dood der cellenweefsels, waarmede zij in aanraking komen ten gevolge heeft. Geconcentreerde zuren, als zwavelzuur, salpeterzuur, chroomzuur, sterke zouten als kali- en natronloog, metaalzouten als nitras argenti zijn c, Komen deze stoffen op de huid of in het darmkanaal, dan vernietigen zij de weefsella...

Lees verder