Wat is de betekenis van Catharina van Siena?

1973
2020-12-01
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Catharina van Siena

Catharina van Siena - eigenlijk: C.Benincasa, Italiaans heilige, *ca.l347 Siena, ♱29.4.1380 Rome. Catharina, van eenvoudige afkomst, werd reeds jong lid vande derde orde van de dominicanen. Door haar visionaire gaven en haar onbevangen stellingname tegenover de wereldproblemen verwierf zij groot gezag. Zij ijverde voor de kruistocht tegen de islam...

Lees verder
1955
2020-12-01
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

CATHARINA VAN SIENA

(1347-1380), heilige, Dominicaans tertiaris, was een van de meest invloedrijke personen uit de 14de eeuw. Zij werkte mee aan de terugkeer van paus Gregorius XI uit Avignon, won bij het uitbreken van het westers schisma vele kardinalen en vorsten voor Urbanus VI en ontrukte Italië aan de tegenpaus. Zij bemiddelde de vrede te Florence en werd do...

Lees verder
1933
2020-12-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Catharina van siena

Catharina van siena - Heilige, gestigmatiseerde, Dominicanes en patrones van de Derde Orde van den H. Dominicus; werd veelvuldig geraadpleegd zoowel in geestelijke als in kerkelijk-politieke aangelegenheden. * 25 Maart 1347 als jongste kind van den wolverver Benincasa te Siena, ✝ 29 April 1380. Door haar invloed keerde in 1377 paus Gregorius XI uit...

Lees verder