2020-04-06

Catch

De catch (Eng. vangen) is een Engelse variant van de canon met een komische of dubbelzinnige tekst, waarbij de melodie de tweede en derde keer varieert. Daarbij lijkt het of de stemmen elkaar willen 'vangen'. De catch was in de 16e, 17e en 18e eeuw vooral populair onder ambachtslieden. In 1652 verscheen in Londen een sindsdien vaak herdrukte bundel met catches, rounds en canons van John Milton, met als motto 'catch that catch can'. Ook Purcell schreef zo'n zestig catches.

2020-04-06

catch

(de; -es) DG - het opvangen van de baton bij twirling.

2020-04-06

Catch

Catch - een oude, uit Engeland stammende compositie-vorm, oorspronkelijk een drie- of meerst. kanon* voor zangstemmen, later een meer ingewikkeld, veel lastiger uit te voeren muziekstuk, met allerlei voorschriften, die de vertolking moeilijk maakten. De tekst was komisch, somtijds zelfs wulpsch. Sommigen meenen, dat de Florentijnsche Caccia met de C. indentisch is en haren naam eraan heeft gegeven. De onderstelling schijnt echter gerechtigd, dat de beteekenis van het Engelsche woord C. (vangen,...

2020-04-06

catch

catch - [Eng.], m. (-es), meerstemmig zangstuk, als amusement in gezelschap (‘glee club’) te zingen. De catch stamt uit de 16e eeuw en is geschreven op satirische verzen, drinkliedjes, liefdesgedichten, straatliedjes of soldatenliedjes, ballades en spotdichten; soms in contrapuntische vormen als canon en quodlibet, of op volksdanswijzen en in vrijer vormen, al of niet met begeleiding van luit, vedel of virginaal. Beroemde bundels zijn samengesteld door T.Ravenscroft, Pammelia (1609),...

2020-04-06

Catch

Catch - zeer oude Engelsche compositievorm voor koorzang op imiteerende wijze. Reeds in de 13e eeuw komt de c. op beknopten tekst voor.

2020-04-06

catch

catch - vang, bij ’t cricketspel.