Wat is de betekenis van Casus reservatus?

1949
2023-03-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Casus reservatus

(Lat.), „voorbehouden geval", zonde van bijzondere aard of zwaarte, waarvoor niet elke biechtvader de absolutie kan geven.

1933
2023-03-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Casus reservatus

Casus reservatus - (Lat.) beteekent „voorbehouden geval” en beduidt soms ook de voorbehouden ➝ censuren, nl. die kerkelijke straffen, waarvan slechts de hoogere overheid kwijtschelding kan verleenen. Eigenlijk beduidt c. r. een zonde, die op zich zelf (ratione sui) voorbehouden wordt, nl. waarover niet aan elken biechtvader ➝ rechtsmach...

Lees verder