Wat is de betekenis van Casus foederis?

1949
2023-03-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Casus foederis

(Lat.), in een verdrag (foedus) voorzien geval, waarin voor de verdragspartners verplichtingen ontstaan jegens hun wederpartij, bv. om de oorlog te verklaren aan een staat, die de wederpartij heeft aangevallen (z alliantie).

1916
2023-03-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Casus foederis

[Lat., verdragsgeval], concrete gebeurtenis die een staat verplicht de tevoren op zich genomen bijstandsverplichting na te komen tegenover een bondgenoot. De casus foederis doet zich voor in het geval van een defensieve alliantie wanneer één van de bondgenoten wordt aangevallen. Bij bondgenootschappen is meestal nauwkeurig omschreven...

Lees verder
1906
2023-03-25
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Casus foederis

geval, waarin de bondgenoot verplicht is te helpen.