Wat is de betekenis van Casus agens?

1949
2023-01-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Casus agens

(Lat.), handelingsnaamval, speciale vorm van het onderwerp, wanneer dit in de zin een overgankelijk werkwoord regeert. Treedt op in sommige N.-Amerikaanse, Australische en Berbertalen en in Eskimo-dialecten.

1933
2023-01-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Casus agens

Casus agens - In een vrij groot aantal talen van de wereld wordt in den taalvorm regelmatig onderscheid gemaakt tusschen de gevallen, waarin het subject van den zin bij een overgankelijk werkwoord behoort en die andere, waarbij dit laatste onovergankelijk is. Het actieve en zelfstandige optreden van het subject wordt in de eerste gevallen blijkbaar...

Lees verder