Wat is de betekenis van carry?

2022
2023-01-30
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster

carry

(2020) (stud.) quarantaine tijdens de Coronapandemie. • En dus doopten studenten het alomtegenwoordige covid-19 om tot corry, koro, koroon, of coronings, de immer op de loer liggende quarantaine tot carry of kara, en het regelmatige onderonsje met Rutte en Hugo de Jonge tot persco. (https://ukrant.nl, 22/10/2020)

Lees verder
2020
2023-01-30
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Carry

Zie Karel

2009
2023-01-30
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

carry

(de) - afstand die de bal aflegt door de lucht, vlucht van de bal, bv. van de afslagplaats naar de fairway of van de ene kant van een waterhindernis naar de overkant van de waterhindernis. Herkomst: Eng. (bereik, vliegbaan). → flight (2), balvlucht, trajectory

Lees verder
2003
2023-01-30
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

carry

carry - Engelse term voor het verschil tussen bijvoorbeeld ontvangen en betaalde rente, wordt ook algemener gebruikt om het verschil aan te geven tussen de kosten die moeten worden gemaakt om een bepaalde positie in te nemen en de opbrengsten die uit die positie voortkomen. Zie ook negatieve carry en positieve carry.

1985
2023-01-30
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Carry

(1) Eén of meer cijfers, die na een rekenkundige bewerking in een cijferrij van twee of meer cijfers naar een andere cijferrij worden overgebracht om daar te worden verwerkt. (2) Een cijfer, dat ontstaat wanneer de som of het produkt van twee of meer cijfers gelijk is aan of groter is dan het grondtal. (3) Een leencijfer. (4) Een opdracht...

Lees verder
1964
2023-01-30
voornamen

Voornamenboek

Carry

v ->Karel.

1951
2023-01-30
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

Carry

I dragen, (ver)voeren, houden; bij zich hebben (aan boord) hebben; (over)brengen, meevoeren; er dóór krijgen; behalen, wegdragen; nemen; bevatten, inhouden; meebrengen [verantwoordelijkheid]; it carries a salary of..., er is een salaris aan verbonden van...; the motion was carried, werd aangenomen; carry it too far, het te ver drijv...

Lees verder
1930
2023-01-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Carry

v. (-’s) vrouwennaam. ➝ Cornelia.