Wat is de betekenis van Carl heinrich wilhelm anthing?

2023-10-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Carl heinrich wilhelm anthing

Nederlands krijgsman (Gotha 11 Nov. 1766 - 7 Febr. 1823), was de eerste commandant van het Nederlands-Indische leger. Na in Duitsland kadet te zijn geweest, trad hij in 1786 als vaandrig in Nederlandse dienst; in de revolutie-oorlogen streed hij tegen de Fransen, o.a. te Willemstad (1793). In 1795 ging hij als kapitein over in dienst der Bataafse R...