Wat is de betekenis van Caput jejunii?

1933
2021-08-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Caput jejunii

Caput jejunii - = aanvang der Vasten, naam voor Aschwoensdag. → Vasten.