Wat is de betekenis van Cancelli?

2023-09-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

cancelli

cancelli - Verwijst naar lage schermen die als scheidingswand tussen het koor en het schip fungeerden. In de vroegchristelijke periode werden ze veelvuldig toegepast, met name in Rome, en ze bleven tot in de Middeleeuwen in gebruik. Dit vroege type koorafsluiting werd geleidelijk uitgebreid tot het hogere, diepere en doorgaans rijker gedecoreerde k...

2023-09-25
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Cancelli

afsluiting tusschen middenschip en priesterkoor in oud-Christelijke basilieken.

Direct toegang tot alle 7 resultaten over Cancelli?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Cancelli

(Lat.: traliewerk, afsluithek), sinds de 4de eeuw afscheiding tussen priesterkoor en lekenkerk, vervaardigd uit hout, marmer of metaal; in West-Europa ontstond hieruit later het doxaal, in Oost-Europa de ikonostase.

2023-09-25
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Cancelli

ōrum, m. traliehek, afsluiting; overdr., perken, grenzen, ook = de beperkte ruimte.

2023-09-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

CANCELLI

Lat.: traliewerk, afsluithek, gebruikt in de rechtszaal, het toneel, bij graven (.cancellarius = deurwaarder, later kanselier); sinds de 4de eeuw ook hek, gebezigd in kerken ter afsluiting van altaar en koor van het schip (kansel), soms met een dwarsbalk (trabes, pergula) steunend op kolommen, waaraan gordijnen hingen. Daaruit ontstonden in...

2023-09-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Cancelli

Cancelli - (Lat.), tralies of hekwerk. In de oude kerken het hekwerk, dat het priesterkoor afscheidde van het schip der kerk. Behoudens de verschilpunten zou het dus met het tegenwoordige doophek kunnen vergeleken worden. Bisschoppen als Augustinus en Chrysostomus met hun groote redenaarsgave bemerkten, dat ze, van hun zetel achter het altaar sprek...

2023-09-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Cancelli

[Lat., tralies, hek], m. (mv.), lage hekvormige afsluiting van het priesterkoor in de oudchristelijke basilica. De naam kansel hangt samen met cancelli: oorspronkelijk werden evangelielezing en preek verricht vanaf de ambo, die met de cancelli verbonden was. In de middeleeuwen konden de cancelli door deze verbinding uitgroeien tot een doksaal. De...