Wat is de betekenis van canard?

2020
2021-04-17
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

canard

Het begrip canard heeft 4 verschillende betekenissen: 1) eendenvlees. eendenvlees of een gerecht op basis van eendenvlees; vlees van een tamme of wilde eend, of gerecht op basis daarvan. 2) onwaar of verzonnen bericht. onwaar of verzonnen bericht dat door de media wordt verspreid. 3) eendenduik. duik waarbij men een eend nabo...

Lees verder
2020
2021-04-17
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

canard

(1867) (< Fr.) krantenbericht dat niet op de waarheid berust, dat (opzettelijk) vals is of verzonnen; loos bericht dat schade kan berokkenen aan de personen die erin genoemd worden. Vlamingen gebruiken het woord kwakkel. Volgens de Franse lexicograaf Emile Littré zou de term (in deze betekenis) terug te voeren zijn tot de oude Fr. uit...

Lees verder
2019
2021-04-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

canard

canard - Zelfstandignaamwoord 1. (media) bewust vervalst nieuwsbericht; valse hype Een canard in een roddelblaadje. Synoniemen kwakkel

Lees verder
2017
2021-04-17
Journalisten en zetters

Jargon & Slang van Journalisten en zetters

Canard

Canard - (Fr.) krantebericht dat niet op de waarheid berust, dat (opzettelijk) vals is of verzonnen; loos bericht dat schade kan berokkenen aan de personen die erin genoemd worden. Vlamingen gebruiken het woord kwakkel. Volgens de Franse lexicograafEmile Littré zou de term (in deze betekenis)terug te voeren zijn tot de oude Fr. uitdr. vendre un can...

Lees verder
2004
2021-04-17
vogelnamen

Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen

Canard

Naam voor de Wilde Eend in de streken van Oudenaarde en Ronse (OVl) [WVD met kaartje p.175] en in Brussel [WBD p.204]. Het woord is F; Gezelle 1890 beschouwde het als een verwerpelijk bastaardwoord en gaf tal van vlaamse alternatieven [Bakker 2000 p.45].

1994
2021-04-17
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Canard

[Fr. = lett.: mannelijke eend; vroeger in drukkersvaktaal: vliegend krantje] 1. uit de lucht gegrepen krantebericht dat niet op waarheid blijkt te berusten; opzettelijk vals of verzonnen krantebericht; 2. (cul.) eend.

Lees verder
1993
2021-04-17
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Canard

leugenbericht

1973
2021-04-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

canard

canard - [Fr.], m. (-s), 1. eig. eend; fig. een loos of verzonnen bericht, vooral in kranten; 2. suikerklontje dat men in koffie doopt en dan opeet; 3. vliegtuig waarvan de horizontale stuur- en stabilisatievlakken vóór de vleugels gemonteerd zijn.

Lees verder
1955
2021-04-17
vreemd

Vreemde woordenboek

Canard

eigenlijk: eend; fopperij; verzonnen couranten-bericht

1950
2021-04-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Canard

(Fr.), m. (-s), (eig.) eend; (fig.) loos of verzonnen bericht, vooral in couranten, fopperij.

1949
2021-04-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Canard

(Frans: eend), verzonnen nieuwtje, krantenleugen.

1948
2021-04-17
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

canard

(Fr.) m. (eig.; eend) fopperij; vals krantenbericht; ^ eendvliegtuig, vliegtuig waarbij de hoofdvleugel verder naar achter ligt dan thans algemeen gebruikelijk is en waarbij stabilisatie- en stuurvlakken meestal i. d. kop v. h. vliegtuig zijn aangebracht.

1916
2021-04-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Canard

Canard - (Fr.), eig. „eend”, 1) een bericht of een verhaal, dat door de pers verspreid wordt met het doel, het publiek beet te nemen. Het woord schijnt in deze beteekenis tijdens de Revolutie in zwang gekomen te zijn. 2) Vliegtuigtype, in zooverre afwijkende van de gebruikelijke typen, dat, waar gewoonlijk de draagvlakken vóór het richtings- en hoo...

Lees verder
1898
2021-04-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Canard

CANARD, m. (-s), (eig.) eend; — (fig.) nieuwtjes, geruchten of mededeelingen, vooral in couranten, uitgestrooid om lichtgeloovigen beet te nemen, fopperij het bericht dat de koningin vandaag de stad zou bezoeken is gebleken een canard te zijn.

Lees verder
1864
2021-04-17
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

canard

canard - m. (canards), eend; (fig.) fopperij, opzettelijk uitgedachte logen