Wat is de betekenis van Cananefaten?

2024-07-23
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

cananefaten

Volksstam die zich in de tweede helft van de eerste eeuw voor Chr. vestigde in Zuid-Holland tussen de Maas en de Oude Rijn.

2024-07-23
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Cananefaten

Cananefaten [Lat. Cananefates, ook Canninefates en Cannenefates], Germaanse stam, die zich van de Chatten (→ Bataven) afsplitste en zich tussen 50 en 12 v.Chr. in het huidige Zuid-Holland vestigde. De Zuidhollandse venen scheidden vermoedelijk het territorium van de Cananefaten van dat van de → Bataven. De Oude Rijn fungeerde vermoedelijk als noord...

Gerelateerde zoekopdrachten