Wat is de betekenis van Campbell?

2023-12-10
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Campbell

Sir Colin, (1792-1863), Engels generaal, onderscheidde zich in de Krimoorlog (1854-1856), dempte 1857-1858 de Sepoy-opstand in Voor-Indië. Sir Malcolm (1886-1949), Engels autorenner, verbeterde tussen 1928 en 1935 verschillende malen het wereldsnelheidsrecord, de laatste keer op de Zoutvlakte van Bonneville (Utah, V.S.), waar hij met zijn auto...

2023-12-10
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Campbell

Campbell - 1° Colin, Engelsch architect en teekenaar uit de 18e eeuw, ✝ 1729. Van hem is de gevel van het Burlington House te Londen. Engelsche landkasteelen, deels in overgeleverden Engelschen, deels in Palladiaanschen trant. Hij gaf den „Vitruvius Brittanicus” uit en verluchtte hem met vele teekeningen. Lit.: Chancellor, Lives of...


Direct alle 6 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Campbell

1. (sir Colin) Engels generaal, ° 1792 te Glasgow, onderdrukte 1857-1858 de sipoysopstand in Brits-Indië, † 1863 te Chatham. 2. (Thomas) Engels dichter, ° 1777 te Glasgow, † 1844 te Boulogne; schreef o. a. de vertellingen Gertrude of Wyoming (1809) en de balladen Hohenlinden.

2023-12-10
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Campbell

Eiland ten z. o. van Nieuw-Zeeland en ook hiertoe gerekend, gelegen onder 52" 34' Z. B. en 169° 12' O L van Gr., is 183 km2, groot, hier en daar tot 1500 meter hoog, onbewoond, wordt slechts nu en dan door walvischvaarders en zeehondjagers bezocht. Het werd in 1810 ontdekt en diende in 1874 gedurende den overgang van Vernis als o...

2023-12-10
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Campbell

Onder dezen naam vermelden wij: Duncan Campbell, een befaamd waarzegger, wiens second sight (zienersgaaf) in de romans van W. Scott eene belangrijke rol vervult. Hij werd in de 2de helft der 17de eeuw in Lapland geboren, waar zijn vader, een Schotsch edelman, met de dochter des stadhouders gehuwd was. Campbell was doofstom, maar had van zijne moede...

2023-12-10
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Campbell

(John), geb. 1708 te Edinburg, gest. 1775, schreef vele verdienstelijke historische werken, waaronder de «Levens der engelsche admiralen” (1742—44),alsook Hermippus redivimsof de kunst om betj menschelijk leven te verlengen.— (Thomas), geb. 27 Julij 1777 te Glasgow, gest. 15 Junij 1844 te Boulogne, een der voornaamste engels...