Wat is de betekenis van Calais?

1973
2021-12-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Calais

(Ned.: Kales), Franse stad in het dep. Pas-de-Calais, aan het Nauw van Calais gelegen, 75000 inw. Calais heeft vestingwerken en een citadel.Door de drukke veerdiensten op Engeland (de overtocht per schip duurt ca. 40 min.) is Calais na Marseille de grootste Franse passagiershaven (ca. 1,5 mln. personen per jaar). De industrie is veelzijdig en vrij...

Lees verder
1961
2021-12-05
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

CALAÏS

(Gr. Kalaïs), zoon van Boreas en broer van Zetes; als deelnemers aan de Argonautentocht speelden Zetes en Calaïs een belangrijke rol, o.a. bevrijdden zij koning Phineus van de Harpijen. Zie Boreas, Zetes, Argonautentoch, Phineus, Harpijen

Lees verder
1950
2021-12-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Calaïs

een der Boreaden.

1949
2021-12-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Calais

(1), stad in X.W.-Frankrijk, haven, badplaats en sterke vesting, aan het Kanaal. 50.000 inw. Overvaart naar Dover. Bestaat uit twee delen : C. Nord heeft Vlaams karakter, met nauwe straten, C. Sud heeft tule- en kantindustrie was 1347-1559 in handen der Engelsen. Vermaard bleef het beleg van C. door de Engelsen in 1346-’47. Na elf maanden gaf...

Lees verder
1933
2021-12-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Calais

vesting en havenstad m N.W. Frankrijk, 73 000 inw.

1933
2021-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Calaïs

Calaïs - gevleugelde zoon van Boreas en Orithyia, god van den wind, die met zijn broeder Zetes deelnam aan den Argonautentocht. Zij bevrijdden volgens een sage hun zuster Cleopatra, die door haar echtgenoot Phineus gevangen gezet was.

1916
2021-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Calais

Calais - 1) (Vlaamsch: Kales), havenstad en vesting in het Fransche dept. Pas-de-Calais; ruim 72.000 inw. ; gelegen aan de Noordkust van Frankrijk, daar waar het kanaal (het Nauw van Calais) het smalst is, slechts 33 K.M. ; aan de uitmonding van het Kanaal van St.-Omer en van de Rivière-Neuve in zee, en door de spoorwegen C.—Boulogne—Parijs, C.—Ami...

Lees verder
1910
2021-12-05
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Calais

Calais - Κάλαϊς, en Zetes, de gevleugelde zonen van Boreas en Orithyia (Boreadae, Βορεάδαι). Op den Argonautentocht kwamen zij te Salmydessus en bevrijdden daar hunne zuster Cleopatra, die met hare kinderen door haar gemaal, koning Phineus, gevangen gehouden werd. V. a. bevrijdden...

Lees verder
1870
2021-12-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Calais

Calais, eene belangrijke havenstad in het Fransche departement Pas de Calais, arrondissement Boulogne in Picardië, gelegen aan het naauwste gedeelte van het Engelsche kanaal en aan den mond van het kanaal van St. Omer, is wegens hare verdedigingswerken, hare citadel, het fort Nieulet en de haar omringende moerassen eene vesting van den eersten rang...

Lees verder
1869
2021-12-05
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Calais

lat. Caletum, waarschijnlijk de havenstad Itius partus of Ulterior partus, waar Cesar zijne troepen bijeentrok eer hij overstak naar Britannia, sterke vesting en havenstad in het fransche dept. Pas-de-Calais, tegenover het engelsche Dover, waarvan het slechts door het Naauw van Calais is gescheiden, zijnde niet meer dan twee uren noodig voor de ove...

Lees verder