Synoniemen van caissonziekte

2020-02-17

caissonziekte

Ernstige klachten die ontstaan als je na een duik heel diep onder water te snel naar boven komt (uitspraak: kè-SÒ…). Als je met een duikbril en een zuurstoffles dieper dan 10 meter onder water hebt gezwommen en weer naar boven wilt gaan, moet je dit langzaam doen. Zwem je te snel naar boven, dan kan door het uitzetten van de lucht in je longen, lucht naar de bloedbaan lekken, waardoor zich daar luchtbelletjes Als de luchtbellen bloedvaten in de hersenen afsluiten, geeft dat dezelfde verschi...

2020-02-17

caissonziekte

vaak met verlammingsverschijnselen gepaard gaande aandoening die onder meer bij duikers optreedt en wordt veroorzaakt door stikstofbelletjes die in de bloedbaan ontstaan na een te snelle overgang van een zeer hoge druk, zoals onder water, naar de normale atmosferische druk

2020-02-17

caissonziekte

caissonziekte - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) ziekte veroorzaakt door het uit oplossing uitwijken van stikstofbelletjes in het bloed bij decompressie Duikers moeten oppassen geen caissonziekte te krijgen. Woordherkomst samenstelling van caisson en ziekte Synoniemen decompressieziekte, duikersziekte

2020-02-17

Caissonziekte

Caissonziekte - wordt waargenomen bij arbeiders, die bij verhoogde atmosferischen druk werken, zoodra bij het verlaten van de caisson de luchtdruk te snel wordt verlaagd. Dan komen gasbellen uit het bloed vrij, waardoor in de haarvaten verstopping ontstaat, zoodat orgaandeelen geen bloedtoevoer krijgen. Het proces is te vergelijken met het vrijworden van koolzuur in een syphon spuitwater als de tapkraan wordt geopend. Bij snelle decompressie kan de dood na heftige benauwdheid intreden, door hart...

2020-02-17

caissonziekte

caissonziekte, - v., zie decompressieziekte.

2020-02-17

Caissonziekte

Caissonziekte - (Fr. caisson = duikerklok). Als de duiker te snel uit de samengeperste lucht in de gewone atmosfeer terugkomt, komen er gassen, met name stikstof, vrij in het bloed. Het gevolg hiervan is, dat gasbellen de haarvaten verstoppen en het weefsel ter plaatse afsterft of dat door het vrijkomen van het gas er een minimale explosie ontstaat, die de weefsels verscheurt. Omdat nu de witte stof van het centrale zenuwstelsel door zijn rijkdom aan vetachtige stoffen wel zesmaal zooveel gas op...