Wat is de betekenis van Cagliostro?

2023-10-02
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Cagliostro

[kaljos'tro], Alexander graaf van, berucht zwendelaar en avonturier; leefde van 1743-1795.

2023-10-02
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Cagliostro

een berucht kwakzalver en bedrieger in de 18de eeuw.

Direct toegang tot alle 11 resultaten over Cagliostro?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

Cagliostro

m. berucht kwakzalver (18e eeuw).

2023-10-02
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

Cagliostro

m. berucht kwakzalver uit 18de eeuw.

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Cagliostro

Cagliostro - Alexander, graaf van, Italiaansch avonturier en oplichter; * 8 Juni 1743 te Palermo, ✝ 26 Aug. 1795 in de pauselijke gevangenis te San Leone bij Urbino. Heette oorspronkelijk Guiseppe Balsamo en leerde als apothekersbediende in een klooster met geneesmiddelen omgaan; werd alchemist en ging Europa bereizen met de zoogenaamde kracht van...

2023-10-02
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Cagliostro

Zolang de wereld draait, zijn er oplichters en bedriegers geweest, die misbruik hebben gemaakt van de domheid; en goedgelovigheid van de mensen. Je had ze vroeger en je hebt ze ook nu nog. Ze werkten zich soms van niets omhoog, tot ze bij iedereen in eer en aanzien stonden; maar die mooie positie was onrechtmatig verkregen en meestal rustte er dan...

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Cagliostro

Alessandro, graaf van, eigenlijk: Giuseppe Balsamo, Italiaans avonturier, *8.6.1743 Palermo, †28.8.1795 Urbino. Cagliostro leidde sedert zijn jeugd een zeer wisselvallig bestaan; hij was ‘priester’, oplichter, chemist en handelsreiziger, tot hij bij een bezoek aan Malta zich als graaf Cagliostro uitgaf en van de grootmeester der...

2023-10-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Cagliostro

Cagliostro - (Alexander, graaf van), beroemd avonturier, wiens eigenlijke naam Joseph B.i lsamo was. Hij werd geb. te Palermo in 1743. Zijn ouders waren arme lieden. Hij werd monin in de orde der broeders van Barmhartigheid. Van eenvoudig ziekenverpleger wist hij zich weldra tot medicus op te werken, maar wegens zijn slecht gedrag zag hij zich spoe...

2023-10-02
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

Cagliostro

Cagliostro - m., een berucht kwakzalver en bedrieger in de 18e eeuw.

2023-10-02
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Cagliostro

een toovenaar der 18e eeuw, wiens ware naam Giuseppe (d. i. Jozef) Balsamo was, geb. 2 Junij 1743 te Palermo uit geringe ouders, kwam vroeg in dienst bij den apotheker in een klooster, deed daar veel medicinale kundigheden op, werd eindelijk uit het klooster weggejaagd, nam toen den titel van graaf aan,en noemde zich graaf Alessandro Cagliostro, mo...

2023-10-02
Woordenboek voor vrijmetselaren

W. de Grebber (1844)

Cagliostro

CAGLIOSTRO, te Parijs en elders onder dien naam bekend, heette eigenlijk JOSEF BELSAMO, geboren uit geringe ouders op Sicilië, in het jaar 1784. In zijne jeugd zich aan een ongeregeld leven schuldig gemaakt hebbende, bedreef hij vervolgens vele schelmerijen, en vlugtte uit Palermo naar het vaste land, waar hij allerlei rollen speelde en zeer v...