2020-01-27

Cacaopoeder

Cacaopoeder - de fijngemalen gerooste cacaoboonen, waaraan een deel van het vet (cacaoboter) is onttrokken. Bevat nog ongeveer 30 % vet, soms minder, tot 12 % toe. De cacaoboon bevat een alkaloïde, het theobromine, waardoor ze, evenals koffie en thee, tot de opwekkende genotmiddelen kan worden gerekend. Voor het bereiden van oplosbaar cacaopoeder moet de cacaoboon de volgende bewerkingen ondergaan: 1) reinigen en sorteeren van de boonen; 2) roosten of branden van de gereinigde boonen; 3) breken...

2020-01-27

Cacaopoeder

Cacaopoeder - het product, verkregen door het tot poeder brengen van cacaomassa, nadat hieraan een gedeelte der cacaoboter is onttrokken. De cacaomassa wordt in verwarmde hydraulische persen van ongeveer 40 à 50% van zijn vet bevrijd. Daarenboven wordt de massa „oplosbaar gemaakt”, d.w.z. door verwarming met alkalisch reageerende stoffen, gewoonlijk potasch, in een vorm gebracht, waardoor het poeder beter in water gesuspendeerd blijft. De werking van de potasch berust hoofdzak...

2020-01-27

cacaopoeder

cacaopoeder - Zelfstandignaamwoord 1. een poederachtige substantie die wordt verkregen door het onder hoge druk persen van de cacaomassa van cacaobonen In 1825 legde de Nederlander C.J. van Houten de basis voor de bereiding van cacaopoeder, cacaoboter en chocolade. Woordherkomst samenstelling van cacao en poeder Verwante begrippen cacaoboom, cacaoboon, cacaobrij, cacaoboter, cacao-extract, cacaomassa, cacaomelk, cacao...

2019-01-26

Cacaopoeder (wettelijke eischen)

Cacaopoeder (wettelijke eischen) - Onder cacaopoeder, poedercacao of kortweg cacao genaamd, wordt verstaan het product verkregen door vermalen van cacaomassa, nadat een gedeelte van de cacaoboter hieraan onttrokken is. Deze waar moet aan de volgende wettelijke eischen voldoen; Het gehalte aan cacaoboter moet ten minste 22 % bedragen, het gehalte aan cacaoschillen mag hoogstens 4 % zijn, het gehalte aan water, hoogstens 9% en het aschgehalte niet hooger dan 14 %, waarvan slechts een vastgesteld g...

2019-01-26

Cacaopoeder magere (wettelijke eischen)

Cacaopoeder magere (wettelijke eischen) - De wet stelt aan dit praeparaat dezelfde eischen als aan gewoon cacaopoeder, behalve dat hier het gehalte aan cacaoboter ten minste 15 % moet bedragen. Magere cacaopoeder is dus verder ontvet dan cacaopoeder. De in het Cacao- en Chocoladebesluit genoemde producten: cacaoboonen, cacaomassa, cacaopasta, cacao in brooden, cacaopoeder, poedercacao, cacao, magere of sterk ontvette cacao, chocolade (chocolaad, chocolat, chocolate, couverture) melkchocolade of...

2017-02-09

Cacaomolen

Een molen waarin cacaobonen worden vermalen tot cacaopoeder.

2019-04-18

Cacaoboter

Cacaoboter - vet, door persing uit gemalen, geroosterde cacaoboonen verkregen, waarbij cacaopoeder overblijft. Dient voor toevoeging aan chocolade, bonbons, e.d., in pharmacie en cosmetica.

2019-04-18

Cacaomassa

Cacaomassa - of cacaopasta is het uitgangsproduct voor cacaopoeder en chocolade. Het product wordt verkregen door de cacaoboonen, na reinigen en roosten, fijn te malen. De cacaoboonen worden bij aankomst op de fabriek nogmaals, grootendeels machinaal, gesorteerd en gereinigd om daarna geroost te worden. Het roosten geschiedt in roteerende trommels door middel van heete lucht bij ongeveer 130°-140°. Dit proces is van groot belang voor de kleur en den smaak van het eindproduct. Ook laten d...

2019-06-05

Eikelcacao,

mengsel van extract van gerooste eikelkcmen, cacaopoeder en suiker, dat, toebereid als gewone cacao, in de geneesk. o.a. gegeven wordt bij lichte diarrhee.

2018-11-01

Ontvetten

(ontvette, heeft ontvet), van vetdeelen ontdoen, zuiveren: de cacao die voor het cacaopoeder dient, wordt genoegzaam ontvet, om ze tot poeder te kunnen malen; — haar, huiden ontvetten.

2017-05-30

chocoladevla

bruin, zoet, dikvloeibaar zuivelproduct dat als nagerecht wordt gegeten en dat traditioneel gemaakt wordt van melk, suiker, eieren, bindmiddel en cacaopoeder; bruine vla met chocoladesmaak

2019-01-26

Eikelcacao

Eikelcacao - Onder eikelcacao verstaat men een mengsel van cacaopoeder, fijne suiker en een alkoholisch aftreksel van gerooste eikels. Door middel van alkohol worden de looizuurverbindingen uit de zaadlobben van eikels getrokken. Deze bestanddeelen geven aan de cacao licht adstringeerende eigenschappen. Voor patiënten met zwakke darmen is eikelcacao een uitnemende en aangename drank. In dit verband kunnen wij ook de aandacht vestigen op het praeparaat dat als „racahout” bekend staat (Racaho...

2020-01-02

Van Houtenfabriek in Weesp

Nadat C.J. van Houten in 1828 het patent op het ontvetten van cacaomassa tot cacaopoeder had gekregen, vestigde hij zich in 1850 in Weesp. Van de nieuwe cacaofabriek (1887 en 1897) is na sloop slechts een klein deel over. Aan de Hugo de Grootlaan staat het uit het kantoor overgebrachte monument voor C.J. van Houten (1928), opgericht bij het 100-jarig bestaan van de fabriek. Nadat in 1927 door Philips een synthetische productiewijze voor vitamine D2 was ontdekt, ging de N.V. Philips-Van Houten i...

2018-09-01

Chocolade en chocola

CHOCOLADE en CHOCOLA, v. stof verkregen van gerooste en gemalen cacaoboonen, geschikt om daarvan dranken of gerechten te bereiden, cacaopoeder; daaruit bereide drank melk-, waterchocolade; — eene eetbare versnapering, uit cacao, suiker, vaak met nog andere stoffen vermengd een plak, een tablet, een reep chocolade; — een flikje, een chocoladeflguurtje; — medicinale chocolade, chocolade waarin kina enz. vermengd is; moschocolade, chocolade met IJslandsch mos vermengd.

2019-01-26

Cacao (oplosbare)

Cacao (oplosbare) - De eer van deze uitvinding komt aan een Hollander toe (Firma van Houten). De naam is eigenlijk minder juist gekozen, want het betreft hier niet het „oplosbaar maken”, maar het toepassen van een bewerking waardoor de cacao een betere suspensie vormt. De zoogenaamde „oplosbare cacao” is zeer gemakkelijk in water te verdeden en bezinkt veel minder snel dan niet-oplosbaar gemaakte cacao. Het gewone cacaopoeder, waarin nog een aanzienlijk percentage cacaoboter is achter ge...

2018-11-09

Cacaoboter

Cacaoboter - De zaadkern der cacaoboonen bevat 45—55% cacaoboter. Bij de bereiding van cacaopoeder wordt dit vet gedeeltelijk verwijderd door uitpersing, meestal in verwarmde trogpersen, van de gemalen met een alkalische oplossing behandelde cacao, of wel door uitpersen van de gemalen cacao voor ze met potasch behandeld wordt. De cacaoschillen, die ook nog 4—5 % vet bevatten worden teneinde dit te winnen met benzine of een ander extractiemiddel geëxtraheerd, deze C. heeft minder handelswaar...

2019-10-24

Chocoladeletter

Sinterklaastraktatie met, in vergelijking tot andere lekkernijen, nog maar een korte geschiedenis. Dankzij een procedé, ontwikkeld door Van Houten in 1828, waarbij de cacaoboter van de cacaomassa gescheiden kon worden, werd het mogelijk om het overblijvende cacaopoeder te gebruiken om er een drank mee te maken of het te mengen met andere ingrediënten om vaste vormen, zoals figuren of letters te maken. In het Utrechts advertentieblad werd in 1905 geadverteerd met chocoladeletters van...

2017-05-30

cacao

Het begrip cacao heeft 5 verschillende betekenissen: 1) basisbestanddeel van chocolade en chocoladeproducten, hetzij de niet-ontvette massa (cacaomassa) die verkregen wordt door geroosterde cacaobonen fijn te malen, hetzij de poederachtige substantie (cacaopoeder) die overblijft nadat het vet (cacaoboter) onder hoge druk uit de cacaomassa geperst is 2) cacaopoeder als consumptieproduct, bijvoorbeeld voor de bereiding van cacaodrank, als ingrediënt in gebak of voor het bestrooien van warme en ko...

2017-11-10

cacaomelk

cacaomelk - Zelfstandignaamwoord 1. (voeding) (drinken) melk waaraan suiker en cacaopoeder is toegevoegd, vaak warm gedronken Een flesje cacaomelk. Woordherkomst samenstelling van cacao en melk Synoniemen chocolademelk, chocomelk Verwante begrippen cacaoboom, cacaoboon, cacaobrij, cacaoboter, cacaomassa, cacaopoeder, cacaoplantage

2017-10-19

cacaopoeders

cacaopoeders - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord cacaopoeder