2019-09-17

Cabral

De familienaam Cabral is in Nederland vooral afkomstig uit Kaapverdië.

2019-09-17

Cabral

Onder dezen naam vermelden wij: Pedro Alvarez Cabral of Cabrera, den ontdekker van Brazilië. Hij was de telg van een adellijk Portugeesch geslacht en werd door koning Emanuël na den terugkeer van Vasco de Gama tot admiraal benoemd eener vloot van 13 schepen, om een weg ter zee naar Indië te zoeken. Den 9den Maart 1500 verliet hij de haven van Lissabon, volgde, om de windstilten langs de Afrikaansche kust te vermijden, een westelijken koers en bevond zich na verloop van eene maand nabij het he...

Lees verder
2019-09-17

Cabral

Cabral - (Francisco), Jezuiët, missionaris, geb. 1528 te Covilham (Portugal), overl. 16 April 1609 te Goa; dikwijls als provinciaal en visitator voortreffelijk werkzaam in Indië, China, vooral echter Japan, waar hij door invoering van de broederschap van de Christelijke leer duizenden (o. a. den Koning van Bungo, 60 Bonzenkloosters) bekeerde.

2019-09-17

Cabral

Cabral - Pedro Alvarez, Portugeesch edelman en ontdekkingsreiziger, * ca. 1460, † ca. 1525. Als vriend van Vasco da Gama verkreeg hij in 1500 het bevel over een expeditie, door Emmanuel den Grooten uitgezonden naar Calcutta. Door den Zuid-Aequatoriaalstroom afgedreven, ontdekte hij de kust van Zuid-Amerika, welke, naar het daar veelvuldig voorkomend brazielhout, den naam Brazilië kreeg. Hij nam het gebied in bezit voor den koning van Portugal en voer daarna door naar Mozambique en Ca...

Lees verder