2019-09-17

Cabal

Cabal is de naam van een berucht ministérie in Groot-Brittanje, gevormd in 1669 en bestaande uit Thomas Clifford, een ijverig R. Katholiek, — graaf Arlington, desgelijks een voorstander van de R.K. Kerk, maar in het geheim, — den hertog van Buckingham, een gunsteling des Konings, — Ashley, later graaf van Shaftesbury, een schrander, maar karakterloos man, en den hertog van Lauderdale, die zich zoowel door zijne geleerdheid als door zijne hartstogtelijkheid onderscheidde. De beginletter va...

Lees verder