2019-06-26

Ça ira

Ça ira of „dat zal gaan!" is het begin en tevens het refrein van het omwentelingslied der Sansculottes. Men zegt, dat de melodie, oorspronkelijk voor een anderen tekst vervaardigd, tot de geliefkoosde zangwijzen van koningin Marie Antoinette behoorde. Dit lied, als ook de Marseillaise, zijn in 1797 door het Directoire verboden.

2019-06-26

Ça ira

Ça ira - bekend lied uit den eersten tijd der Revolutie, waarvan de muziek vóór den tekst bestond. Componist en dichter zijn beide onbekend. De eerste zou een zekere Bécourt, de laatste een liedjeszanger, Ladré, of een zekere Poirier zijn. De woorden: „Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Le peuple en ce jour sans cesse répète Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Malgré les mutins, tout réussira”, enz. waren oorspronkelijk vrij onschuldig, maar toen men het referein aldus gewijzigd had: „Ah...

Lees verder
2019-06-26

Ça ira

Ça ira - loflied tijdens de Fr. Revolutie op de soc. gelijkheid (Ah! ça ira. Les aristocrates à la lanterne!). Na 1800 door Napoleon verboden.

Lees verder