2020-01-29

C-grotetertstoonladder

C-grotetertstoonladder - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) een majeurtoonladder met c als grondtoon Stijgend zijn de tonen van de C-grotetertstoonladder: c, d, e, f, g, a, b, c en dalend: c, b, a, g, f, e, d, c. Woordherkomst samenstelling van C grote terts en toonladder Synoniemen C-grotetertstoonaard, C-grotetertstoonschaal, C-grotetertstoonsoort, C-majeurtoonaard, C-majeurtoonladder, C-majeurtoonschaal, C-majeurtoon...

2017-12-04

grotetertstoonladder

grotetertstoonladder - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) een toonladder met trappen van een hele toon, met twee uitzonderingen: tussen de derde en vierde, en tussen de zevende en achtste trap is het verschil slechts een halve toon. Bij deze toonladder is de derde toon een grote terts. Vanaf elke grondtoon kan men een grotetertstoonladder opbouwen. Woordherkomst samenstelling van grote terts en toonladder Synoniemen maj...

2017-10-30

A-grotetertstoonladder

A-grotetertstoonladder - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) een majeurtoonladder met “a” als grondtoon Die etude, geschreven in de A-grotetertstoonladder, speel ik graag. Synoniemen A-grotetertstoonaard, A-grotetertstoonschaal, A-grotetertstoonsoort, A-majeurtoonaard, A-majeurtoonladder, A-majeurtoonschaal, A-grotetertstoonsoort Verwante begrippen akkoord, grondtoon, majeur, mineur, toonladder, B-grotetertstoonladder...

2017-10-17

Eses-grotetertstoonladder

Eses-grotetertstoonladder - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) een grotetertstoonladder met “eses” als grondtoon. Deze toonladder heeft geen praktische betekenis, en is enharmonisch gelijk aan de meer gebruikelijke D-toonladder Woordherkomst samenstelling van Eses grote terts en toonladder Synoniemen Eses-majeurtoonladder, Eses-majeurtoonschaal Verwante begrippen akkoord, dubbelmol, grondtoon, interval, majeur, mineur

2018-11-15

C. C. C

C. C. C. - afkorting van Constitutio Criminalis Carolina, zie CAROLINA.

2019-07-09

C. C

C. C., - (handelsterm) conto currente: loopende rekening.

2017-10-30

F-grotetertstoonladder

F-grotetertstoonladder - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) een majeurtoonladder met "f" als grondtoon Stijgend zijn de tonen van de F-grotetertstoonladder: f, g, a, bes, c, d, e, f en dalend: f, e, d, c, bes, a, g, f. Woordherkomst samenstelling van F grote terts en toonladder Synoniemen F-grotetertstoonaard, F-grotetertstoonschaal, F-grotetertstoonsoort, F-majeurtoonaard, F-majeurtoonladder, F-majeurtoonschaal, F-maje...

2017-10-30

Bes-grotetertstoonladder

Bes-grotetertstoonladder - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) een grotetertstoonladder met “bes” als grondtoon Die etude, geschreven in de Bes-grotetertstoonladder, speel ik graag. Woordherkomst samenstelling van Bes grote terts en toonladder Synoniemen Bes-majeurtoonladder, Bes-majeurtoonschaal Verwante begrippen akkoord, grondtoon, majeur, mineur, toonladder

2017-10-30

Ces-grotetertstoonladder

Ces-grotetertstoonladder - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) een grotetertstoonladder met “ces” als grondtoon Die etude, geschreven in de Ces-grotetertstoonladder, speel je te snel. Woordherkomst samenstelling van Ces grote terts en toonladder Synoniemen Ces-majeurtoonladder, Ces-majeurtoonschaal Verwante begrippen akkoord, grondtoon, majeur, mineur, toonladder

2017-10-30

As-grotetertstoonladder

As-grotetertstoonladder - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) een grotetertstoonladder met “as” als grondtoon Die etude, geschreven in de As-grotetertstoonladder, speel ik graag. Woordherkomst samenstelling van As grote terts en toonladder Synoniemen As-majeurtoonaard, As-majeurtoonladder, As-majeurtoonschaal Verwante begrippen akkoord, grondtoon, majeur, mineur, toonladder

2017-10-17

Deses-grotetertstoonladder

Deses-grotetertstoonladder - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) een grotetertstoonladder met “deses” als grondtoon. Deze toonladder heeft geen praktische betekenis, en is enharmonisch gelijk aan de meer gebruikelijke C-toonladder Woordherkomst samenstelling van Deses grote terts en toonladder Synoniemen Deses-majeurtoonladder, Deses-majeurtoonschaal Verwante begrippen akkoord, dubbelmol, grondtoon, interval, majeur, mineur

2017-10-30

Des-grotetertstoonladder

Des-grotetertstoonladder - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) een grotetertstoonladder met “des” als grondtoon Die etude, geschreven in de Des-grotetertstoonladder, speel ik graag. Woordherkomst samenstelling van Des grote terts en toonladder Synoniemen Des-majeurtoonladder, Des-majeurtoonschaal Verwante begrippen akkoord, grondtoon, majeur, mineur, toonladder

2017-10-30

Fis-grotetertstoonladder

Fis-grotetertstoonladder - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) een majeurtoonladder met “fis” als grondtoon Die etude, geschreven in de Fis-grotetertstoonladder, speelt hij wel vaker. Woordherkomst samenstelling van Fis grote terts en toonladder Synoniemen Fis-grotetertstoonaard, Fis-grotetertstoonschaal, Fis-grotetertstoonsoort, Fis-majeurtoonaard, Fis-majeurtoonladder, Fis-majeurtoonschaal, Fis-majeurtoonsoort ...

2017-10-17

Beses-grotetertstoonladder

Beses-grotetertstoonladder - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) een grotetertstoonladder met “beses” als grondtoon. Deze toonladder heeft geen praktische betekenis, en is enharmonisch gelijk aan de meer gebruikelijke A-toonladder Woordherkomst samenstelling van Beses grote terts en toonladder Synoniemen Beses-majeurtoonladder, Beses-majeurtoonschaal Verwante begrippen akkoord, dubbelmol, grondtoon, interval, majeur, mineur

2019-03-13

C. c

C. c - in Romeinsch cijferschrift, centrum: 100. Op oudere muntspeciën de plaats, waar zij geslagen zijn. In verbinding met andere letters: cs of cts: cent of centime, Ctr: centenaar is 100 pnd, ca: circa, ongeveer, Co of Cie: compagnie, soms ook comp., Co conto of rekening, ct. of crt.: corrent of courant, Co. of Ct: conto corrent of rekening courant, co.a.m.: conto a meta of gemeenschappelijke rekening, co. m.: conta mio of mijne rekening, co. s.: conto suo of zijne rekening, co. n.: conto no...

2019-09-20

C. C. C

= Civilian Conservation Corps. niet-mllitaire corporaties in de Ver. St. v. Amerika tot behoud en vermeerdering der nationale (grond)waarden; een soort arbeidsdienst.

2017-10-30

G-grotetertstoonladder

G-grotetertstoonladder - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) een majeurtoonladder met "g" als grondtoon Stijgend zijn de tonen van de G-grotetertstoonladder: g, a, b, c, d, e, fis, g en dalend: g, fis, e, d, c, b, a, g. Woordherkomst samenstelling van G grote terts en toonladder Synoniemen G-grotetertstoonaard, G-grotetertstoonschaal, G-grotetertstoonsoort, G-majeurtoonaard, G-majeurtoonladder, G-majeurtoonschaal, G-maje...

2019-03-13

C

C - op Duitsche munten, bet., dat die munt te Frankfurt a/M. geslagen is.

2017-10-30

Bis-grotetertstoonladder

Bis-grotetertstoonladder - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) een grotetertstoonladder met “bis” als grondtoon De Bis-grotetertstoonladder wordt niet gebruikt. Woordherkomst samenstelling van Bis grote terts en toonladder Synoniemen Bis-grotetertstoonaard, Bis-grotetertstoonschaal, Bis-grotetertstoonsoort, Bis-majeurtoonaard, Bis-majeurtoonladder, Bis-majeurtoonschaal, Bis-majeurtoonsoort Verwante begrippen...

2017-10-30

Ges-grotetertstoonladder

Ges-grotetertstoonladder - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) een grotetertstoonladder met “ges” als grondtoon Die etude, geschreven in de Ges-grotetertstoonladder, speel je wel vaker. Woordherkomst samenstelling van Ges grote terts en toonladder Synoniemen Ges-majeurtoonladder, Ges-majeurtoonschaal Verwante begrippen akkoord, grondtoon, majeur, mineur, toonladder