Wat is de betekenis van C’est la robe qu’on salue?

2024-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

C’est la robe qu’on salue

(Fr.), men groet alleen de toga. Gezegd als men een persoon groet of eer bewijst uit hoofde van zijn ambt, niet uit persoonlijke hoogachting (La Fontaine, Fab. 5, 14).