Wat is de betekenis van C’est la robe qu’on salue?

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

C’est la robe qu’on salue

(Fr.), men groet alleen de toga. Gezegd als men een persoon groet of eer bewijst uit hoofde van zijn ambt, niet uit persoonlijke hoogachting (La Fontaine, Fab. 5, 14).