Wat is de betekenis van Byzantijnse kunst?

2004
2023-02-04
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Byzantijnse kunst

Kunst uit het christelijke Oost- Romeinse of Byzantijnse rijk. Op de plaats van de oude Griekse stad Byzantium stichtte de Romeinse keizer Constantijn in 330 de stad Constantinopel (het huidige Istanbul). De stad groeide uit tot de machtigste en rijkste stad van het rijk, en werd de hoofdstad van het Oost-Romeinse rijk. De Byzantijnse cultuur bleef...

Lees verder
2002
2023-02-04
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

byzantijnse kunst

Byzantijnse kunst is de naam voor christelijke kunst die zich ontwikkelde vanaf de 5e eeuw, met name in het Oost-Romeinse rijk: het Byzantijnse rijk; Byzantium, het tegenwoordig Instanbul, was het centrum.

1981
2023-02-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Byzantijnse kunst

de kunst van het Oostromeinse (Byzantijnse) Rijk. Deze bereikte omstreeks 550 onder keizer Justinianus een hoogtepunt en is voornamelijk ontstaan door versmelting van oosterse met Romeinse of antieke kunstuitingen. Een beroemd voorbeeld is de Hagia Sophiakerk te Constantinopel (zie afb. Hagia Sophia, trefwoord: Constantinopel). Grote volmaaktheid b...

Lees verder
1973
2023-02-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Byzantijnse kunst

de kunst die niet alleen omvat de kunst van het Byzantijnse Rijk, maar tevens gedurende lange tijd die van de andere grieks-orthodoxe staten. De Byzantijnse kunst ontstond tussen de 4e en 6e eeuw uit vroegchristelijke, hellenistische en oosterse elementen. Zij getuigt van een dogmatisch, theocratisch en sterk ritualistisch karakter. Vandaar de vers...

Lees verder
1930
2023-02-04
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Byzantijnse kunst

v. te Byzantium in de Vde eeuw ontstane kristelijke kunst: de bloeide tot in de IIde eeuw. 1. De Bouwkunst voegde aan de basiliek de koepelbouw toe. Haar voornaamste monumenten zijn de Aya Sofia te Konstantinopel, St.-Vitale te Ravenna, S. Marco te Venetië en de middenbouw van de dom te Aken. 2. De Beeldhouwkunst kon, wegens de afkeer der Gr...

Lees verder