Wat is de betekenis van BUTO?

2023-12-12
Mythologische Encyclopedie

Dr. A. van Anken (1961)

BUTO

Egyptische godin, voedster der beide kinderen van Isis. Zij werd door de Grieken vereenzelvigd met Leto. Zie Isis, Leto

2023-12-12
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Buto

Egyptische stad, verwoest door koning ’Schorpioen’, zie Egypte - protohistorie; zie Egypte – middenrijk - reliëf.


Direct alle 4 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-12
Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Z.C. de Boer, J.G. Schlimmer (1910)

Būto

Būto - Βουτώ, stad in de Nijldelta aan den sebennytischen Nijlarm en aan eene lagune, Buto lacus genoemd. De stad had een tempel der godin Buto, met een orakel, dat zeer in eere stond. Buto was de voedster der beide kinderen van Isis en verborg hen op een drijvend eiland voor de vervolgingen van Typhon. De Grieken vereenzel...

2023-12-12
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Buto

egyptische godin uit de rij der 8 godheden van den eersten rang, was de pleegmoeder der beide kinderen van Osiris, nl. Horus (Apollo) en Bubastis (Diana). Zie BUTUS.