2020-04-06

Bury Saint Edmunds

Bury Saint Edmunds - stad in het graafsch. Suffolk, West-Engeland, aan de Lark, zijriv. van de in de Wash Baai uitmondende Ouse; goed gebouwd en om haar gezonde lucht het „Engelsche Montpellier” geheeten ; 17.000 inw. ; handel in graan, meel en vee. St-Edmund, de laatste koning van Oost-Anglia, is hier begraven. Boven zijn graf, dat lang een bedevaartplaats bleef, werd in den tijd van koning Kanoet (1020) een abdij gebouwd, waarvan de ruïnes zijn overgebleven.