Wat is de betekenis van burgerlijk recht?

2024-07-14
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-14
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Burgerlijk recht

Onderdeel van het recht dat de rechten regelt tussen personen (natuurlijke en rechtspersonen) onderling. Toelichting In CBS-statistieken hebben de over burgerlijk recht gepubliceerde uitkomsten betrekking op eindvonnissen in dagvaardingsprocedures en eindbeschikkingen in verzoekschriftprocedures. Zie ook: Dagvaardingsprocedure, Eindbeschikking, Ein...

2024-07-14
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

burgerlijk recht

Geheel van voorschriften betreffende de rechtsverhoudingen tussen natuurlijke personen en rechtspersonen.

2024-07-14
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

burgerlijk recht

Ook wel genoemd civiel recht of privaatrecht. Het burgerlijk recht valt uiteen in twee rechtsgebieden: het personen- en familierecht en het vermogensrecht. Het vermogensrecht omvat alle regelingen met betrekking tot de op geld waardeerbare handelingen tussen particulieren (inclusief de overheid als particulier).

2024-07-14
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

burgerlijk recht

burgerlijk recht - Deel van het privaatrecht dat zich heeft ontwikkeld uit het Romeins recht in landen waar het rechtssysteem in wezen Romeins is, maar beïnvloed door Germaanse, kerkelijke en zuiver moderne instituties.

2024-07-14
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Burgerlijk recht

Het burgerlijk recht regelt de verhouding van personen ten opzichte van elkaar en van hun vermogen. Het wordt behandeld in het Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Koophandel, de faillissementswet en het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Dit laatste bevat het formeele recht: d.w.z. de wijze, waarop men zijn rechten geldig kan maken. Meestal wordt...

2024-07-14
Encyclopedie voor het Maatschappelijk leven

P.J. Mols (1934)

Burgerlijk recht

Het burgerlijk recht wordt in hoofdzaak geregeld in het burgerlijk wetboek, benevens in eenige bijzondere wetten, b.v. de faillissementswet. Wijzigingen B. W. Het B. W. is in den loop der jaren belangrijk gewijzigd, b.v. door de z.g. kinderwetten van 1901 betreffende de ouderlijke macht en de voogdij, en de wet op het arbeidscontract van 1907. Ve...

2024-07-14
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Burgerlijk recht

civiel- of privaatrecht, regelt in tegenst. tot het publiek recht, dat geldt v/d gemeenschap, de rechtsbetrekkingen tusschen afzonderlijke personen en heet materieel recht voor zoover het die rechtsbetrekkingen zelf en formeel recht voor zoover het de wijze betreft, waarop die betrekkingen gehandhaafd moeten worden. Het → Burgerlijk Wetboek, h...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht - In ruimen zin: de rechtsvoorschriften, die de betrekkingen regelen van de enkelingen, de burgers onder elkaar: synoniem Privaatrecht; tegenover het Burgerlijk Recht in ruimen zin staat het Publiek Recht en ook het Strafrecht. In engeren zin: het gedeelte van het Privaatrecht, dat voor alle burgers geldt, het algemeen Privaatrecht...