Wat is de betekenis van bul?

2022
2022-08-19
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

bul

(19e eeuw) (inf.) zware, dikke jongen. Misschien naar de Leidse benaming voor een droog gebakje. Of een variant van bolle? Bul is ook een stier. De naam Bulletje is bekend geworden door het gelijknamige kinderboek (uit 1924) van A.M. de Jong. Zie ook: bulletje* bloedworst. • 't is een bul van een jongen: 't is een zware,...

Lees verder
2019
2022-08-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bul

bul - Zelfstandignaamwoord 1. (zoogdieren) mannelijk rund en het mannetje van sommige andere zoogdieren en zeezoogdieren bul - Zelfstandignaamwoord 1. oorkonde bij het behalen van een academische graad 2. pauselijke oorkonde bul - Zelfstandignaamwoord 1. (Jiddisch-Hebreeuws) achtste maand van het jaar, in...

Lees verder
2018
2022-08-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bul

bul - zelfstandig naamwoord 1. mannelijk rund ♢ deze koe is nog niet bij de bul geweest 2. oorkonde bij het behalen van een academische graad ♢ zij heeft in vier jaar haar bul gehaald Zelfstandig n...

Lees verder
2014
2022-08-19
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans

bul

(< bul, stier), fors persoon: Toe is ze an ’t brake gegaan ... allemaal kwaaie sappen ... En as je d’r nou ziet: een bul, mensch een bul! ABRAMSZ 77.

2007
2022-08-19
Scheldwoordenboek

Geschreven door Marc de Coster © 2007

bul

lomperd. In jeugdtaal van midden twintigste eeuw ook ‘politieagent’. Wellicht onder invloed van het Duitse Bulle (stier), een slangwoord voor een smeris.Hè, bul! maf-ie al? (A.M. de Jong, Notities van een landstormman, 1917) In de knokploeg van Jaap Senf hadden zich ook grote wijzigingen voorgedaan, Senf had zijn oude garde, (wa...

Lees verder
1994
2022-08-19
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Bul

[Lat. bulla = rond voorwerp, klomp; later: lood- of wasklomp waarin zegel gedrukt werd] oorkonde van academische senaat voor gegradueerde (doctorsbul); oorkonde van vorst; bep. pauselijk schrijven.

1993
2022-08-19
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Bul

stier; pauselijk schrijven; oorkonde bij het doctoraalexamen

1990
2022-08-19
BDI

BDI terminologie

bul

1. open brief van een paus, met loden zegel gewaarmerkt. 2. gezegelde oorkonde van vorsten.

Lees verder
1990
2022-08-19
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

bul

bul - Formele documenten die door de paus worden uitgevaardigd en die van een bulla (een rond, meestal loden zegel) zijn voorzien of verzegeld met een afdruk in rode inkt van het embleem van de bulla.

1981
2022-08-19
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Bul

1. een pauselijk document waarin bepalingen van wetgevende, uitvoerende of rechtsprekende aard op plechtige wijze worden afgekondigd; 2. meer algemeen: oorkonde, b.v. doctorsbul; 3. stier, het mannelijke rund.

Lees verder
1955
2022-08-19
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Bul

stuk, dat uitgaat van paus of kerkvorsten.

1955
2022-08-19
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

BUL

is de naam voor een in plechtige stijl, meestal op zwaar perkament geschreven, en tegenwoordig van een loden zegel (bulla) voorzien pauselijk schrijven, waarin zeer belangrijke aangelegenheden, zoals een heiligverklaring, worden vermeld. Bullen waarin minder gewichtige zaken worden weergegeven, worden eenvoudiger uitgevoerd (rood was-zegel). zie oo...

Lees verder
1954
2022-08-19
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Bul

Stier, mannelijk rund.

1952
2022-08-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bul

s.; (stier), bolle; (oorkonde), bulle.

1950
2022-08-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Bul

I. BUL m. (-len), 1. stier, inz. springstier; — hij heeft een kop als een bul, rood opgeblazen hoofd; 2. (gew.) hoerenjager; (fig.) lomperd, buffel; 3. (gew.) ’t is een bul van een jongen, ’t is een zware, dikke jongen II. BUL m. (-len), (kuip.) de zware houten hamer met grote kop, waarmee op het kloofmes gesla...

Lees verder
1948
2022-08-19
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

bul

v., bulla. (Lat.) v. open brief v. e. Paus; gezegelde perkamenten oorkonde v. e. vorst, v. e. academische

Lees verder
1937
2022-08-19
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bul

I. v. bullen (1 ding zonder waarde, lor, inz. in h. mv.; 2 Z.-N. grauw): 1. pakje bullen bij elkaar, je spullen; 2. Z.-N. bul van volk. II. m. bullen (stier; fig. stuurs mens). III. bulle, v. bullen, bulletje (Lat. bulla: groot zegel aan een oorkonde; oorkonde van vorsten, academische senaten enz.; R.-K. pauselijke brief, oorkonde over een of and...

Lees verder
1933
2022-08-19
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Bul

oorkonde (ook: daaraan gehecht zegel), vooral de belangrijke, i/h Lat. geschreven oorkonden v/d Paus, en verder diploma v/e aeademischen graad.

1933
2022-08-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bul

Bul - naam voor een pauselijk schrijven, doorgaans op zwaar en geelachtig perkament. Als opschrift draagt ze den naam van den regeerenden paus, zonder zijn naamnummer, met de kenspreuk: „Bisschop, dienaar der dienaren Gods” (Episcopus, servus servorum Dei). Behalve de bullen, welke, zooals die der heiligverklaringen, in het Consistorie...

Lees verder
1926
2022-08-19
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Bul

Een bul is een pauselijke verordening, in zaken van groote beteekenis uitgevaardigd, welke vorm van kerkelijke wetgeving thans nog, volgens Mot. propr. van Leo XIII, d.d. 19 December 1878, alleen gebruikt wordt bij het verkenen, het oprichten en het verdeden van hoogere beneficiën, en voor andere plechtige acten en besluiten van den pauselijke...

Lees verder